IZM sagatavojusi ziņojumu valdībai, kurā norāda, ka šogad būtu nepieciešami 70 390 eiro, 2017.gadā - 161 210 eiro, 2018.gadā - 222 700 eiro, bet 2019.gadā - 86 250 eiro.

Kā skaidro ministrijā, lai īstenotu minētā mācību kursa ieviešanu, nepieciešams izstrādāt kursa saturu, mācību un metodiskos līdzekļus un nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi. Tāpat IZM norāda, ka, ņemot vērā pašreizējos valsts fiskālās telpas aspektus un Finanšu ministrijas ieteikumus, ir izskatīta iespēja daļu ierosināto pasākumu īstenot par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, bet daļu esošā IZM budžeta ietvaros, neprasot papildu finansējumu no valsts budžeta šai iniciatīvai.

Līdz šā gada aprīlim plānots veikt skolēnu zināšanu un prasmju elektronisku diagnostiku par cilvēkdrošības jautājumiem četrās vecuma grupās, bet līdz augustam paredzēts izstrādāt mācību kursa saturu un programmas paraugu.

Savukārt līdz 2018.gada jūnijam plānots izstrādāt pedagogu profesionālās pilnveides programmu un to īstenot, apmācot vismaz 1628 vispārizglītojošo skolu un 102 profesionālo skolu skolotājus, informē ziņu aģentūra LETA.

No šā gada maija līdz 2017.gadam arī iecerēts pilotprojekts desmit izglītības iestādēs mācību satura aprobācijai, lai iegūtu detalizētus, ticamus datus par mācību saturu un veiktu tā pilnveidi.

Tikmēr līdz 2019.gadam tiks izstrādāta mācību grāmata un metodiskie materiāli par aktuāliem cilvēkdrošības jautājumiem.

Papildus IZM plāno īstenot dažādus cilvēkdrošības jautājumu aktualizēšanas pasākumus un pedagogu labās prakses pieredzes popularizēšanu.

Kursa mērķis ir vispārējās vidējās un profesionālās izglītības izglītojamajiem veidot zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par ikdienā iespējamām bīstamām situācijām, drošas uzvedības principiem, kā arī katastrofām, kas var notikt, īpašu uzmanību pievēršot rīcībai ārkārtas gadījumos.

Cilvēkdrošības kursa saturs nodrošina, ka izglītojamais vispārējās un profesionālās izglītības procesā apgūst zināšanas par ikdienā iespējamām bīstamām situācijām, drošu uzvedību mājās, transportā, uz ielas, kā arī uzturoties dabā. Tāpat kurss satur informāciju par valstī iespējamām katastrofām un to sekām, rīcību dažādu apdraudējumu gadījumos, pirmās palīdzības sniegšanu, valsts iestādēm un dienestiem, kas veic katastrofu pārvaldīšanu, valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūru, organizāciju un vadību. Plānots informēt arī par iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem civilajā aizsardzībā, civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu, iedzīvotāju rīcību, dzirdot trauksmes signālu, terorismu un tā izpausmēm, kā arī individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un evakuācijas pasākumiem katastrofas gadījumā.

Kursa satura ieviešana vispārējā izglītībā pēctecīgi pa izglītības pakāpēm tiks sākta līdz ar kompetenču pieejā balstītā satura ieviešanu, sākot ar 2018.gadu, bet profesionālajā izglītībā - līdz ar modulāro profesionālo izglītības programmu ieviešanu, sākot no 2020.gada.