PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 28. februāris

Justs, Skaidra, Skaidrīte

CSDD izsludina konkursu “Gada satiksmes drošības pedagogs” Latvijas skolu skolotājiem!
CSDD izsludina konkursu “Gada satiksmes drošības pedagogs” Latvijas skolu skolotājiem!
Foto: CSDD
2021./2022. mācību gadā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) īstenoja projektu “Pedagogu tālākizglītības kursi par satiksmes drošības jautājumu mācīšanu sākumskolā un pamatskolā”. Tā ietvaros no 1. līdz 30. jūnijam aicinām ikvienu Latvijas skolotāju iesniegt paša sagatavotu metodisko mācību līdzekli, piesakot dalību konkursā “Gada satiksmes drošības pedagogs”. Konkursa mērķis – apkopot labās prakses piemērus un izveidot metodisko mācību materiālu “Ideju banku” – ikvienam pedagogam pieejamu un mācību darbā pārbaudītu metodisko materiālu ceļu satiksmes drošības noteikumu mācīšanā kopumu, kas veicinātu ceļu satiksmes drošības un noteikumu apguvi skolā, tā izkopjot topošo satiksmes dalībnieku vispusīgas zināšanas, iemaņas un prasmes.

Konkursam “Gada satiksmes drošības pedagogs” var pieteikties ikviens Latvijas skolu skolotājs, līdz 2022. gada 30. jūnijam iesniedzot sagatavotos mācību metodiskos materiālus un līdzekļus. Lai pieteiktos un iesniegtu darbus konkursam, jāreģistrējas mācību platformā Openschool un jāaizpilda pieteikuma anketa. Konkursam iesniegtos darbus vērtēs ekspertu komisija, un noslēgumā labāko darbu autori vai autoru kolektīvi tiks apbalvoti. Ar konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties te.

Projekta “Pedagogu tālākizglītības kursi par satiksmes drošības jautājumu mācīšanu sākumskolā un pamatskolā” ietvaros laikā no 18. marta līdz 20. maijam norisinājās bezmaksas profesionālās kompetences pilnveides semināri pedagogiem “Satiksmes drošības noteikumu mācīšanas metodika pamatskolā” ar mērķi veicināt un pilnveidot skolotāju lietpratību mācību procesa plānošanā, satura izveidē un īstenošanā satiksmes drošības jautājumu mācīšanai pamatskolā. Veiksmīgi aizvadīti desmit pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināri, kuros piedalījās 317 pedagogi no visas Latvijas!

Satiksmes drošības pedagogu Tijas Āboliņas un Sandras Poriņas vadībā, piedaloties Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas tiešsaistes kursu metodiķei un lektorei Jeļenai Horoškinai, semināra laikā tika aktualizētas tēmas par dažādu satiksmes dalībnieku uzvedību un rīcību ceļu satiksmē, satiksmes dalībnieku savstarpējo sadarbību un toleranci, kā arī pārrunātas un skaidrotas pamatprasības velosipēda, elektroskrejriteņa un mopēda vadītājiem un sniegti metodiski padomi un ieteikumi šo tēmu mācīšanai skolā. Noslēgumā katrs semināra dalībnieks saņēma CSDD sagatavoto mācību līdzekli – galda spēli “Drošie ceļu krustojumi” –, ko skolotāji varēs izmantot kā interaktīvu mācību palīglīdzekli satiksmes drošības tematu apgūšanai skolās un interešu izglītībā.

Esam pateicīgi Latvijas skolotājiem par atsaucību un vēlmi izglītot topošos un jaunos satiksmes dalībniekus! Saņemot skolotāju pozitīvas atsauksmes, esam pārliecināti, ka CSDD īstenoto izglītības projektu sniegtais atbalsts pedagogiem ir nozīmīgs un noderīgs, tādēļ arī turpmāk to nodrošināsim, īstenojot īpaši pedagogiem sagatavotus izglītības projektus.

Projekts tiek finansēts no Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, ko ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (LTAB) kontā.

Reklāmraksts