PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

9107.jpeg
Foto: hxdbzxy / 123RF
Darba devēji ir aicināti iesaistīties, lai kopīgi veidotu izglītību, kas ir konkurētspējīga darba tirgū un atbilst darba devēju vajadzībām. 

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome (AIKN) savu darbu uzsāka 18. augustā, šobrīd ir izsludināti vienas no tās komisijas - studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas - locekļu atlases kritēriji un vadlīnijas.

Vērtējot pretendentus, galvenokārt tiks ņemti vērā kritēriji, kas balstīti pieredzē darbam ar augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu, studiju procesu organizēšanu, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības veicināšanu. Kā arī sagaidāms, ka pretendentiem ir vismaz maģistra grāds un atbilstošas angļu valodas zināšanas. Būtiski, lai komisijas sastāvā ir dažādu zinātnes nozaru pārstāvji kā arī, lai ieņemamie amati nepārklājas.

Interesentiem jāseko līdzi aktuālajai informācijai un jāpiesakās līdz 12. oktobrim. 

Papildu informācija par kritērijiem un vadlīnijām pieejama interneta vietnē