PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

9406.jpeg
Foto: yanlev / 123RF
Datorikas mācību programmu aprobācija noritējusi sekmīgi, pavēstīja Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Sekmīgos rezultātus apliecinot VISC atsevišķu stundu vērojumi dažādās klašu grupās un apkopotie statistikas dati, kas tapuši, aprobācijā iesaistītajām skolām gatavojot atbildes uz jautājumiem pēc katras datorikas mācību stundas. Jauno mācību programmu aprobēšanai pieteicās 157 izglītības iestādes, informē ziņu aģentūra LETA.

Kopumā saņemtas 1159 unikālas aptaujas anketas ar atbildēm par konkrētās aprobējamās stundas norisi. Ar minētajiem datiem un to analīzi varēs iepazīties semināra laikā. Seminārā paredzēta arī pedagogu viedokļu apmaiņa par aprobācijas gaitu klašu grupās un turpmāko.

Lai analizētu datorikas mācību programmu aprobācijas pirmā pusgada rezultātus, piektdien, 8.janvārī, plkst.10 Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā notiks datorikas mācību programmu aprobācijā iesaistīto skolu pārstāvju un informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs.

Šajā mācību gadā sākta datorikas mācību programmu aprobācija 1., 4. un 7.klasē, paredzot iespējami agrīnāku digitālās kompetences attīstību skolēniem. Aprobācijas mērķis ir novērtēt izstrādātā mācību satura un programmu realizācijas iespējas un izstrādātā mācību metodiskā nodrošinājuma kvalitāti un, ja nepieciešams, veikt to pilnveidi.

2015.gadā VISC darba grupa, ko veidoja informātikas skolotāji, IT nozares uzņēmēji, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA), Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un VISC pārstāvji, izstrādāja piecus mācību programmu paraugus datorikā.

Papildus tam tika izstrādāti 60 stundu mācību metodiskā nodrošinājuma komplekti šo programmu paraugu pirmā pusgada stundu īstenošanai. Datorikas mācību kursa metodisko materiālu izstrādi, piesaistot praktizējošus pedagogus, izvietošanu un uzturēšanu izglītības portālā Startit.lv nodrošina informācijas tehnoloģiju uzņēmums Accenture Latvia.

Lai aprobāciju varētu sekmīgi sākt, skolotājiem tika piedāvātas kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas. LU vairāk nekā 160 pilotskolu skolotāji piedalījušies 160 vai 240 stundu kursos, apgādā Lielvārds vairāk nekā 250 dažādu mācību priekšmetu skolotāji pilnveidoja profesionālo kompetenci digitālajā pratībā. LIKTA realizēja seminārus, iepazīstinot ar Latvijas vadošajiem IT uzņēmumiem.