PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 27. februāris

Andra, Līva, Līvija

9443.jpeg
Foto: Aivars Liepiņš / Diena
Šajā mācību gadā vairāk nekā 150 Latvijas skolās sākās datorikas mācību programmu aprobācija. Pirmie aprobācijas rezultāti rāda – viss rit sekmīgi!

Tā sākta 1., 4. un 7. klasē, paredzot iespējami agrīnāku digitālās kompetences attīstību skolēniem. Aprobācijas mērķis ir novērtēt izstrādātā mācību satura un datorikas programmu realizācijas iespējas un izstrādātā mācību metodiskā nodrošinājuma kvalitāti un, ja nepieciešams, tos pilnveidot. Pirmie rezultāti, ar kuriem Valsts izglītības satura centrs (VISC) iepazīstināja janvāra sākumā, liecina – aprobācija kopumā rit sekmīgi. Tiesa, ir arī pirmie secinājumi par vēl pieveicamiem izaicinājumiem. 

Sākot no pagājušā gada, VISC darba grupa, ko veido informātikas skolotāji, IT nozares uzņēmēji, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VISC pārstāvji, izstrādājuši piecus mācību programmu paraugus datorikā. Papildus tam tapuši arī 90 stundu mācību metodiskā nodrošinājuma komplekti šo programmu paraugu īstenošanai darbā ar skolēniem, tāpat skolotājiem bijušas pieejamas apmācības. Datorikas metodisko materiālu izstrādi, piesaistot praktizējošus pedagogus, izvietošanu un uzturēšanu izglītības portālā Startit.lv nodrošina IT uzņēmums Accenture Latvia.

Tā pārstāvis Jānis Paksis uzsver – šis datorikas mācību programmu aprobācijas projekts ir labs piemērs sekmīgai skolotāju, valsts institūciju un uzņēmumu sadarbībai. Savukārt Viesturs Vēzis, VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākais referents, papildina ar konkrētiem skaitļiem. Izstrādātos datorikas mācību materiālus šobrīd lieto teju 4000 skolēnu (visvairāk – septītklasnieki) gandrīz 300 skolās, no kurām 149 ir projekta pilotskolas, bet 150 – citas. V. Vēzis nosauc arī tās skolas, kuras patlaban visaktīvāk lieto portālā Startit.lv atrodamos materiālus un visdedzīgāk iesaistījušās datorikas programmas aprobācijas procesā – tās ir Ogres 1. vidusskola (aprobācijā piedalās seši skolotāji), Kuldīgas Centra vidusskola (5), Rīgas Angļu ģimnāzija (5), Saldus pamatskola (5) un Ventspils Centra sākumskola (5). «Paldies visiem skolotājiem, kas aktīvi iesniedz savus komentārus un izvērtējumu par aprobējamo stundu norisi! Šādi jau aizpildītas 1159 anketas, un lūdzam skolotājus turpināt to darīt!» saka V. Vēzis. Viņš gan arī atklāj, ka no 157 skolām, kas pieteicās datorikas programmu aprobācijai, trīs no projekta izstājušās, jo saskārušās ar problēmu atrast skolotājus, kas varētu datoriku skolā pasniegt.

Runājot par aprobācijas gaitā novērotajiem izaicinājumiem, VISC speciālists stāsta, ka visās trijās klasēs – 1., 4. un 7. – pedagogiem, mācot datoriku, vēl jāiemanās nevis censties kopā ar skolēniem paveikt visus piedāvātos uzdevumus, bet gan no tiem izraudzīties piemērotākos. Pirmklasniekiem pie grūtībām mēdz pazust motivācija darboties, taču skolēni jāradina pie tā, ka datoriķu ikdienā šo lietu jāmāk pārvarēt. Savukārt 7. klasē skolotāji īpaši aicināti paturēt prātā, ka nav divu vienādu stundu un nav arī viena vienīgā pareizā stundas modeļa – aprobējamie materiāli piedāvā tikai vienu no daudziem iespējamajiem variantiem.