PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

9619.jpeg
Foto: williamju / 123RF
Ņemot vērā skolēnu skaita prognozes, Daugavpils novada dome nolēmusi likvidēt un reorganizēt vairākas skolas. 

Likvidētas tiks Skrudalienas, Birznieku un Tabores pamatskolas, dibināta Laucesas pamatskola un Nīcgales pamatskola reorganizēta par sākumskolu, informē ziņu aģentūra LETA.

Skrudalienas pamatskolas likvidācija paredzēta, pievienojot to Silenes pamatskolai. Abas skolas atrodas aptuveni astoņu kilometru attālumā viena no otras, un tajās tiek īstenotas vienādas pamatizglītības programmas.

Savukārt Birznieku un Tabores skolu, kas atrodas aptuveni septiņu kilometru attālumā viena no otras, likvidācija paredzēta, dibinot uz Birznieku pamatskolas bāzes Laucesas pamatskolu. Šāds lēmums pieņemts, lai abu skolu pedagoģiskajiem darbiniekiem būtu vienādas izredzes iekļauties jaunveidojamās izglītības iestādes kolektīvā, pastāstīja Daugavpils novada izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša.

Skolu direktoriem uzdots brīdināt mācību iestāžu pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar skolu likvidāciju, desmit darba dienās no lēmuma spēkā stāšanās dienas informēt skolas skolēnus un viņu vecākus par apmācības vietas maiņas iespējām un citiem nosacījumiem, nodrošināt līdz 2016.gada 31.augustam dokumentu sagatavošanu un nodošanu Valsts arhīvā.

Pagastu pārvaldēm sadarbojoties, jānodrošina transports likvidēto un reorganizēto mācību iestāžu skolēnu nokļūšanai līdz citām novada vispārējās izglītības iestādēm un atpakaļ dzīves vietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.

Likvidējamo mācību iestāžu darbiniekiem atlaišanas pabalstu izmaksa tiks veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Mācību iestāžu likvidāciju, dibināšanu un reorganizāciju plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam.

Pēdējos piecos gados iedzīvotāju skaits Daugavpils novadā ir samazinājies par 3582 cilvēkiem, tajā skaitā pērn - par 661 cilvēku. Izglītojamo skaits obligātā izglītības vecumā pēdējos piecos gados ir samazinājies par 415 cilvēkiem, 2015./2016.mācību gadā - par 97.

Pastāvot šādām izglītojamo skaita samazināšanās tendencēm pie pašreiz spēkā esošā skolu finansēšanas modeļa Nauda seko skolēnam, Daugavpils novada dome ir spiesta risināt jautājumu par skolu tīkla optimizēšanu novadā, norāda pašvaldībā.