PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

10816.jpeg
Foto: nyul / 123RF
Latvijas Universitātē (LU) 6.decembrī norisināsies konference "Latvija OECD starptautiskos pētījumos "PISA 2015" un "TALIS 2013" - jaunākie rezultāti".

Tajā plānots prezentēt jaunākos OECD starptautisko skolēnu novērtēšanas programmu rezultātus.

Konferencē pirmoreiz tiks paziņoti un apspriesti OECD "PISA 2015" rezultāti Latvijā un pasaulē, kā arī tiks apskatītas kopsakarības starp OECD PISA un starptautisko mācību vides pētījumā OECD TALIS konstatēto. Tāpat tiks diskutēts par izglītības saturu un pedagogu profesionālo pilnveidi starptautisko pētījumu kontekstā, informē Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Konferencē aicinātas piedalīties vispārējās izglītības iestādes, kuras piedalījās pētījumā (tādu ir vairāk par 200), kā arī augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, valsts iestādes, kuras īsteno valsts politiku izglītības jomā, vecāku apvienību un mācību priekšmetu skolotāju apvienību pārstāvji, kā arī jebkuri citi interesenti, informē aģentūra LETA.

Dalībai konferencē var pieteikties interneta vietnē.

Konferences atklāšana paredzēta ar LU rektora Indriķa Muižnieka un izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska uzrunām.

OECD PISA ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kurā piedalās aptuveni 67 valstis. Latvija PISA pētījumos piedalās kopš 1998.gada. OECD PISA pētījumi dod iespēju noteikt matemātikas, lasītpratības un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 gadus vecu skolēnu vidū, rezultātus salīdzinot ar citām pasaules valstīm. Pētījumos tiek iegūts starptautiski salīdzināmais relatīvais skolēnu skaits ar augstiem un zemiem sasniegumiem matemātikā, dabaszinībās un lasīšanā, savukārt skolēnu sasniegumu padziļināta izpēte ļauj izpētīt raksturojošo faktoru ietekmi. PISA novērtējums notiek ik pa trim gadiem.

Latvijas sekmīga dalība gan OECD PISA, gan citos OECD pētījumos ir ļoti nozīmīga Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākajai pilnveidei. Tāpat tā ir svarīga Latvijas rādītāju iekļaušanai OECD, Eiropas Savienības un UNESCO izglītības indikatoru un to analīzes sistēmās.

OECD "PISA 2015" iegūto datu analīzi un dalību OECD "PISA 2018" pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri - Latvijas Universitāti.