Lai zinātnisko darbu rakstītājiem zinātnes valodu padarītu ērtu un vieglāk lietojamu, ir izstrādāta digitālā datubāze „Zinātnes valoda”, kas pieejama gan tīmeklī, gan viedtālrunī. Tā lieti noderēs zinātnisko tekstu rakstīšanā un tekstveidē, jo paredzēta plašam lietotāju lokam – no skolēna un studenta līdz doktorantam un zinātniekam.

Datubāzi veido trīs daļas:

1)            zinātnisko rakstveida tekstu apraksti trijos līmeņos: skola, augstskola un pētniecība;

2)            glosārijs, kurā skaidroti termini un jēdzieni, kas lietoti zinātnisko tekstu aprakstos;

3)            standartizētu frāžu paraugi, kas sakārtoti un klasificēti atbilstoši zinātniskā teksta struktūrai (ievadam, pamatdaļai, nobeigumam), kā arī izmantojami teksta vienību sasaistei un atsauču veidošanai.

Digitālās datubāzes izstrādātāji stāsta: „Skolēniem digitālā datubāze palīdzēs labāk saprast, kā rakstīt tādus zinātniskā teksta veidus kā referātu, anotāciju, tēzes, konspektu, argumentēto eseju, kopsavilkumu, arī skolēna zinātniski pētniecisko darbu u. c. Katra teksta veida apraksts ietver tā nosaukuma tulkojumu angļu, krievu un vācu valodā, koncentrētu teksta veida skaidrojumu, kā arī izvērstu tā struktūras raksturojumu. Aprakstu papildina norādes par literatūru, kur iespējams atrast plašāku informāciju par konkrēto tekstu.

Tiem, kas vēlas vairāk iedziļināties zinātnes valodas specifikā, noderīgs būs glosārijs, kurā skaidroti zinātnisko tekstu veidu aprakstos lietotie termini un jēdzieni, piemēram, bibliogrāfiskā atsauce, hipotēze, parafrāze, pētījuma objekts, plaģiāts u. c.

Tāpat datubāzē apkopotās latviešu zinātnes valodā bieži lietotas frāzes, kas būs noderīgas, rakstot plašākus zinātniskos tekstus.”

Datubāzes veidotāji vēl visiem cienīt un mīlēt savu valodu, un mācīties to lietot atbilstoši valodas normām. Lai šī lietotne jums ir noderīgs palīgs ceļā uz skaidru domu un tās izteikšanu labā latviešu zinātnes valodā!

Datubāze „Zinātnes valoda” ir pieejama ŠEIT.