Diskusijas rīko Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Valsts izglītības satura centrs un konsultāciju uzņēmums Dynamic University.

Šajās diskusijās tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kā paaugstināt profesionālās izglītības prestižu, uzlabot tās konkurētspēju, pieejamību, pievilcību un atbilstību darba tirgus prasībām. Diskusijās piedalīsies izglītības un nodarbinātības politikas veidotāji, pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un nozaru ekspertu padomēm, asociācijām, pašvaldībām, kā arī profesionālās izglītības skolu audzēkņi un absolventi. Savukārt diskusijās izteiktie priekšlikumi tiks iesniegti IZM, šodien raksta laikraksts Diena.

21. janvārī LDDK jau notikusi pirmā no šī cikla diskusijām – par profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un praktikantu apdrošināšanu uzņēmumos. Tajā izglītības jomas eksperti un darba devēji sprieda, ka decentralizēta šo jauniešu apdrošināšana ir gan lieks apgrūtinājums efektīvākai profesijas apguves organizēšanai, gan rada lielākas valsts budžeta izmaksas. Risinājums būtu centralizēts iepirkums, kas apdrošināšanas izmaksas būtiski samazina – tādu pieeju jau otro gadu veiksmīgi īsteno mašīnbūves un metālapstrādes nozarē. Sarunā piedalījās arī darba aizsardzības eksperti, kuri komentēja līdzšinējo praksi, kas paredz tikai noteiktu profesiju audzēkņu apdrošināšanu, kaut riski pastāv visās studiju prakses vietās un būtu jārūpējas par visiem audzēkņiem vienādi, neizdalot atsevišķas profesijas.

Nākamajā LDDK rīkotajā diskusijā, kas notiks 28. janvārī, spriedīs par to, kā uzlabot jauno profesionāļu kvalifikācijas vērtēšanas un piešķiršanas kārtību – darba devēji tajā vēlas iesaistīties vairāk. Savukārt tālākajās cikla diskusijās diskutēs arī par darba vidē balstītām mācībām, prakšu kvalitāti, finansiālo atbalstu profesionālās izglītības audzēkņiem u. c. jautājumiem.