PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

8130.jpeg
Foto: Michaeljung / 123RF
Pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītāji, kā arī skolu un profesionālās izglītības iestāžu vadītāji diskutē par skolēnu karjeras vadības prasmju veidošanu kompetencēs balstītā izglītībā.

Konferenci karjeras atbalstam vakar, 29.novembrī, rīkoja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Šodien, 29.novembrī, notika Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētā karjeras atbalsta nacionālā konference, kurā pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītāji, kā arī skolu un profesionālās izglītības iestāžu vadītāji diskutēja par skolēnu karjeras vadības prasmju veidošanu kompetencēs balstītā izglītībā.

Karjeras vadības prasmes konferencē aplūkoja kā vienu no skolēniem apgūstamajām kompetencēm un meklēja veidus, kā to apguvi efektīvāk integrēt izglītības procesā, saskaņoti īstenojot Eiropas Savienības fondu projektus, kas vērsti uz karjeras atbalsta pieejamības veicināšanu un kompetencēs balstītas izglītības nodrošināšanu skolās.

VIAA konferencē iepazīstināja ar sasniegto Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura īstenošana uzsākta pagājušajā gadā. Kā atklāja VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Inta Asare, projektā iesaistījušies 100 novadi un visas deviņas republikas pilsētas. Projektu šobrīd īsteno 402 vispārizglītojošās skolās un profesionālās izglītības kompetences centros, un karjeras atbalstu saņem gandrīz 134 tūkstoši skolēnu. 2017./2018. mācību gadā tajā nodarbināti 353 karjeras konsultanti.

“Tuvākajā laikā projektā plānots iztrādāt karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu paraugus un metodikas, kā arī organizēt seminārus par šiem materiāliem. Paredzēta arī materiālu aprobācija un pilnveide. Nākamajā gadā karjeras konsultantiem būs iespēja saņemt metodisko atbalstu un papildizglītību individuālo karjeras konsultāciju sniegšanai. Plānota arī karjeras pašizpētes rīku izstrāde un vadlīniju izveide karjeras attīstības atbalsta īstenošanai līdz 2020. gada pēdējam ceturksnim,” tālāko projekta gaitu iezīmēja I. Asare.

Konferencē VIAA sniedza ieskatu, kā profesionālās meistarības konkursi veicina tālākās karjeras veidošanos un nodarbinātību, kā arī sniedz iespēju jauniešiem, kuri tos apmeklē, vienuviet iepazīt dažādas profesijas, vērojot un iesaistoties paraugdemostrējumos.

Dr.sc.adminstr. Inta Jaunzeme iepazīstināja ar karjeras atbalsta sistēmas izvērtējuma rezultātiem, atklājot izaicinājumus karjeras atbalsta nodrošināšanā dažādos izglītības līmeņos. Savukārt Dr.paed. Inta Lemešonoka atklāja pētījuma rezultātus par skolēnu karjeras vadības prasmju veidošanos vispārizglītojošās skolas pedagoģiskajā procesā. Kā liecina pētījuma rezultāti, karjeras vadības prasmju veidošanās rezultāts vislabāk sasniedzams, integrējot karjeras izglītību visos mācību priekšmetos skolas mācību programmā. Nozīmīga ir arī izglītības iestāžu vadības izpratne par karjeras vadības prasmju apguvi un atbalsts karjeras attīstības atbalsta īstenošanai izglītības iestādē.

Konference notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA. Projektam piešķirts finansējums 21,6 milj. eiro apmērā, un to plānots īstenot līdz 2020. gada beigām.

Projekts nodrošina individuālu karjeras konsultāciju un supervīzijas pieejamību skolēniem, kā arī paredz metodisko un informatīvo materiālu izstrādi, papildizglītības iespējas pedagogiem, finansējumu karjeras attīstības atbalsta pasākumu un informatīvu semināru organizēšanai. Projektā notiek arī atbalsta un uzraudzības vizītes mācību iestādēs. Viens no projekta darbības virzieniem ir nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia rīkošana un Latvijas komandas dalības nodrošināšana starptautiskajos profesionālās meistarības konkursos EuroSkills un WorldSkills.