PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. aprīlis

Jadviga, Laura

9723.jpeg
Foto: otnaydur / 123RF
Dobeles novada reorganizējamo skolu vadība atzīst, ka izprot novada domes lēmumu par skolu apvienošanu, jo novadā samazinās skolēnu skaits.

Dobeles Kristīgās pamatskolas direktore Vivita Dolotova atklāj, ka novada vadība skolu vadītājiem izskaidrojusi, kāpēc nepieciešama mācību iestāžu reorganizācija. "Tagad kolektīvs gaida tikšanos ar domes vadību, lai viss tiktu sīkāk izskaidrots. Taču skaidrs, ka, samazinoties skolēnu skaitam, pašvaldība nevar atļauties uzturēt tik daudz skolu," pauž V.Dolotova.

Jāatgādina, ka ar 2018.gada 1.septembri Dobeles Kristīgā pamatskola tiks reorganizēta, apvienojot to ar Dobeles sākumskolu un izveidojot jaunu pašvaldības vispārējās izglītības iestādi - Dobeles novada sākumskolu. Paredzēts, ka jaunā skola būs Kristīgās pamatskolas telpās.

V.Dolotova lēš, ka daļai pedagogu būs jāmeklē darbs citās izglītības iestādēs, jo jaunajā izglītības iestādē vairs nebūs jānodrošina mācības no 7. līdz 9.klasei, informē ziņu aģentūra LETA.

"Mūsu skolēnu vecāki par izmaiņām pat priecājas, jo jaunajā skolā varēs mācīties līdz 6.klasei, nevis līdz 4., kā ir tagad. Ir daļa skolēnu, kas vēlas turpināt mācības ģimnāzijā, kur uzņem no 7.klases, tāpēc viņiem nācās pēc mūsu skolas vēl divus gadus mācīties 1.vidusskolā," saka Dobeles sākumskolas direktore Sarmīte Marcinkeviča.

Arī viņa skaidro, ka reformas izglītības jomā novadā nepieciešamas, jo skolēnu skaits samazinās, uzturēt vairāk skolu nav ekonomiski izdevīgi, nevar pretendēt arī uz Eiropas Savienības līdzekļiem: "Demogrāfiskā situācija ir tāda, kāda ir. Skolēnu skaits sen vairs nav kā pirms 20 gadiem. Reorganizācija nenotika pēkšņi, bet pakāpeniski, vairāku gadu garumā. Arī līdz 2018.gadam mums ir iespēja sagatavoties un atrisināt visus jautājumus."

Sākumskolas vadītāja prognozē, ka daļa skolotāju var aiziet pensijā, vēl daļa varētu meklēt jaunus izaicinājumus. Savukārt ar vecākiem reorganizāciju plānots pārrunāt 14.aprīlī, kad notiks skolas vecāku sapulce.

Dobeles novada dome lēma apstiprināt Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla optimizācijas un investīciju programmu 2016.-2020.gadam, ziņu aģentūra LETA iepriekš uzzināja domē.

Jau ar nākamo mācību gadu Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā tiks pārtraukta uzņemšana vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmās 10.klasē, bet ar 2019.gada 1.septembri paredzēts pārtraukt iepriekš minētās programmas realizāciju klātienē, nodrošinot, ka izglītojamie līdz 2019.gadam pabeidz programmas apguvi.

Domes lēmums paredz arī, ka ar 2018.gada 1.septembri tiks reorganizēta Dobeles Kristīgā pamatskola un Dobeles sākumskola, apvienojot izglītības iestādes un izveidojot jaunu pašvaldības vispārējās izglītības iestādi - Dobeles novada sākumskolu. Paredzēts, ka jaunā skola būs Kristīgās pamatskolas telpās.

Līdz ar reorganizāciju Dobeles 1.vidusskolai ar 2018.gada 1.septembri būs jānodrošina divas vispārējās izglītības vidusskolas programmas, kā arī jānodrošina ar vietām visi reorganizēto izglītības iestāžu izglītojamie pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.