PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

8963.jpeg
Foto: dziedundejo.lv
XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru pieļauto kļūdu izvērtēšana un atbildības piemērošana vainīgajām personām ir svarīgs solis.

Vēstulē Ministru kabinetam tā uzsvēris tiesībsargs Juris Jansons, pamatojot to, lai turpmāk novērstu nihilistisku attieksmi amatpersonu rīcībā un šādas rīcības šķietamu nesodāmību

J.Jansons norāda, ka saskaņā ar XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas ziņojumā norādītajiem rezultātiem pasākuma laikā pieļauta virkne rupju bērnu tiesību pārkāpumu. Vienlaikus ziņojumā nav norādīta neviena persona, kura minētos pārkāpumus ar savu darbību vai bezdarbību bija pieļāvusi un kura būtu saukta pie atbildības.

"Minētais tieši liecina, ka šāda prakse valstī ir pieļaujama un vainīgās personas netiks sauktas pie atbildības," uzsver J.Jansons.

Tiesībsargs lūdz pievērst pastiprinātu uzmanību šim jautājumam un nodrošināt tiesisku, efektīvu un demokrātiskai iekārtai atbilstošu valsts pārvaldes darbu, izvērtējot svētku organizēšanā iesaistīto amatpersonu atbildību par ziņojumā konstatētajiem pārkāpumiem.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizācijas izvērtēšanas komisija pēc vairāk nekā mēnesi ilga darba secināja, ka bērnu ģībšanai svētku ģenerālmēģinājuma laikā nav izvirzāms viens konkrēts iemesls. Kā žurnālistiem pēc sēdes pastāstīja komisijas vadītāja Evija Papule, bērnu ģībšanu un ģenerālmēģinājuma pārtraukumu izraisīja apstākļu kopums.