Pētījumā Sabiedrības priekšstati par sieviešu un vīriešu lomām - dzimumu līdztiesību noskaidrots, ka 73% no aptaujas respondentiem uzskata, ka sievietēm vispiemērotākā profesija ir bērnu audzinātāja, 63% uzskata, ka tā ir sekretāres profesija, bet 62% - mājsaimniece. 78% respondentu par vīriešiem par vispiemērotāko profesiju norādījuši celtnieku, 72% - militārpersonu un 65% - autobusa šoferi.

Savukārt par nepiemērotām profesijām, kas saņēmušas mazāko atbalstu, var uzskatīt gan ārstes profesiju (par sievietēm piemērotu atzīst vien 4% aptaujāto), gan juristes, IT speciālistes un politiķes profesiju - tās par piemērotām atzīst tikai 1% aptaujāto. Tāpat arī aptaujātie par vīriešiem nepiemērotām profesijām uzskata skolotāja (3%), sekretāra (1%) un bērnudārza audzinātāja profesijas (0%), informē portāls Delfi.lv.

Interesanti, ka Latvijā sievietes krietni biežāk nekā vīrieši iegūst augstāko izglītību.

2013./2014. mācību gadā 69% sieviešu un tikai ap 30% vīriešu ir ieguvuši augstāko izglītību augstskolās vai koledžās.

Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā statistika rāda, ka, piemēram, pagājušajā mācību gadā ar izglītību saistītās studiju programmās kvalifikāciju ieguvuši 1578 studenti, no tiem lielākā daļa ir sievietes - 1455. Savukārt inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā no 13786 studentiem 2937 bijušas sievietes.  Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības studējušas 66% meiteņu, bet dabas zinātnes, matemātikas un IT studentu vidū tikai 30% ir meiteņu. Profesionālismam nav dzimuma, tādēļ jāņem vērā, ka šādi aizspriedumi nebūt neveicina stabilāku un ilgtspējīgāku ekonomiku

Situācija ir paradoksāla un absolūti neatbilst situācijai darba tirgū un darba devēju pieprasījumam.  Šobrīd pieprasīti ir IT speciālisti, bet statistika rāda, ka IT studentu vidū ir tikai 30% meiteņu.