PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Edurio_konference_s-139.jpg
Foto: Publicitātes foto
Sākot no šī gada septembra Latvijas pirmsskolām ik gadu būs jāizvērtē sevis piedāvātās izglītības kvalitāte un jāpublicē pašnovērtējuma ziņojums.

Pagājušajā nedēļā izglītības tehnoloģiju uzņēmums “Edurio” nacionāla mēroga konferencē pirmsskolu un izglītības pārvalžu vadītājiem prezentēja jauno rokasgrāmatu “Datos balstīta pirmsskolu izvērtēšana un attīstība”. Tās mērķis ir palīdzēt pirmsskolām  izprast, kā  solim pa solim gatavot pašnovērtējuma ziņojumu tā, lai tas kļūtu par jēgpilnu instrumentu pirmsskolas kvalitātes uzlabošanai, nevis birokrātisku slogu.

“Līdz šim pirmsskolās izglītības kvalitāte nav izvērtēta pēc vienotiem kritērijiem. Ir bijušas veselības inspekcijas un drošības pārbaudes, kā arī būtiskas tehniskas izvērtēšanas, bet izglītības kvalitāte ir bijusi pašu pirmsskolu un to dibinātāju atbildība. Taču no šī gada septembra tas mainās - Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noteicis, ka pirmsskolām ir jāveic daudz sistemātiskāks pašnovērtēšanas process. Mēs “Edurio” ticam, ka šī ir lieliska iespēja izmantot pārmaiņas, lai celtu visjaunākajiem bērniem pieejamās izglītības kvalitāti. Pašvērtējumam nav jākļūst  par birokrātisku procesu, kam ir maza ietekme uz to, kas faktiski notiek pirmsskolās. Ceru, ka jaunā rokasgrāmata būs lielisks palīgs,” atklājot konferenci teica Jānis Strods, “Edurio” līdzdibinātājs.

Daloties ar savu vīziju par pašnovērtējuma lomu pirmsskolu izglītības kvalitātes celšanā, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora p.i., Sarmīte Dīķe atgādināja, ka: “Pašvērtēšana ir nepārtraukts process, kas nedrīkst būt formāls. Tas ir nozīmīgs pirmsskolas attīstības prioritāšu noteikšanā un īstenošanā.” Savukārt Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības vadītāja Daina Kājiņa iedrošināja klātesošos pārmainām, sakot: “Nereti mums traucē atmiņas no iepriekšējiem gadiem, kad nav bijusi tik laba pieredze ar vērtēšanas procesu. Bet kāpēc kvalitātes celšanai ir jābūt smagai? Tas taču ir mūsu darba izvērtējums! Tā ir iespēja augt, kļūt labākiem.” Arī Swedbank personāla vadības partnere Dace Amsila aicināja veidot  atklātu komunikāciju un norādīja, ka sarunas starp darbinieku un vadītāju ir ļoti vērtīgas, tās veicina izpratni par  kopējo mērķi, darba jēgpilnumu un sekmē darbinieku iesaisti.

Klātesošajiem bija iespēja ieklausīties arī vecāku viedoklī par pirmsskolu uzlabošanu un veiksmīgu savstarpējo sadarbību. Latvijas vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv  vadītāja Inga Akmentiņa–Smildziņa pateicās visiem klātesošajiem par līdz šim ieguldīto darbu un aicināja pirmsskolu vadītājus ik pa laikam uz sevi paraudzīties bērna acīm: "Ja jūs būtu bērns, vai Jums būtu prieks sevi satikt kā vadītāju? Vai jums būtu prieks katru dienu apmeklēt bērnudārzu, ko šobrīd vadāt?"

Noslēdzot konferenci, praktiskos padomos rokasgrāmatas lietošanā un pašnovērtējuma ziņojuma veidošanā dalījās pašvaldību un pirmsskolu pārstāvji no Ventspils. “Es redzu, ka, pakāpeniski uzlabojot sava darba izvērtēšanas kultūru, mēs nonāksim pie tā, ka ārējā vērtēšana kļūs par atbalsta un konsultāciju sniegšanu, nevis sodīšanu, jo pirmsskola jau pati būtu vispusīgi un profesionāli sevi izvērtējusi,” sacīja Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula.

Izglītības kvalitāte pirmsskolā ir tās dibinātāja, kas visbiežāk ir pašvaldība, un pirmsskolas vadības kopīga atbildība. Tāpēc “Edurio” strādā kopā ar abiem šiem sadarbības partneriem. Jaunā rokasgrāmata papildina mūsu izglītības speciālistu vadītos seminārus, kas Latvijas pilsētām un novadiem nodrošina efektīvāko veidu, kā  izveidot jēgpilnu savu izglītības iestāžu pašnovērtēšanas struktūru - tādu, kas ņem vērā datus un izmanto valsts noteiktos instrumentus savā labā.