PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 27. februāris

Andra, Līva, Līvija

11282.jpeg
Foto: nithid / 123RF
Programmā "Erasmus+. Jaunatne darbībā" Latvijā būs pieejami 1,4 miljoni eiro starptautisku projektu īstenošanai.

Kā informē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Kintija Bulava, projektu pieteikumus var iesniegt līdz 26.aprīļa plkst.13 pēc vietējā laika. Kopējais pieejamais finansējums 2017.gada otrajā projektu konkursā ir 1 425 098 eiro.

Pirmās pamatdarbības "Personu mobilitāte mācību nolūkos" projektiem kopā paredzēts 1 025 204 eiro, no kuriem 266 301 eiro plānoti projektiem ar Eiropas Savienības (ES) kaimiņvalstīm. Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem būs pieejami 768 903 eiro, bet Stratēģiskajiem Eiropas brīvprātīgā darba projektiem - 256 301 eiro.

Otrās pamatdarbības "Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās" projektiem inovāciju atbalstam būs pieejami 363 925 eiro. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra vērš uzmanību, ka otrajā projektu konkursā var iesniegt Stratēģiskās partnerības projektus inovāciju atbalstam.

Trešās pamatdarbības "Atbalsts politikas reformai" projektiem būs pieejami 35 969 eiro.

2017.gada kopējais pieejamais finansējums "Erasmus+. Jaunatne darbībā" projektiem ir 3 571 846 eiro.

Šī gada pirmajā projektu konkursā, kas bija līdz 2.februārim, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai kopumā tika iesniegts 161 projektu pieteikums, no kuriem pirmās pamatdarbības projektiem - 142, otrās pamatdarbības projektiem - 13, un trešās pamatdarbības projektiem - seši projekti.

"Erasmus+. Jaunatne darbībā" 2017.gadā pirmās pamatdarbības projekti pievēršas sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu. Tāpat tie pievēršas jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Otrās pamatnostādnes projektos prioritāte ir kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tostarp jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana, jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm, iekļaujot nesen ieradušos imigrantus un gados jaunus bēgļus.