Pasākumā piedalīsies dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Serbijas, Slovākijas, Bosnijas un Hercegovinas, Itālijas un Izraēlas. Konkursa organizatori apgalvoja, ka tik vērienīgs pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss Latvijā ir kas nebijis.

Konkurss tiek organizēts ar mērķi veicināt pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi, attīstīt mūzikas skolu izglītības kvalitāti, mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus, kā arī veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

Konkursa dalībnieki ir mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kas demonstrēs savu meistarību flautas, obojas, klarnetes, saksofona, fagota, trompetes, trombona, eifonija, mežraga un tubas spēlē.

"Konkursi un pieredzes apmaiņa ir veids, kā mēs varam bagātināt mācību procesu un izkopt savu audzēkņu meistarību. Sacensība ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kas liek audzēkņiem gatavoties, sasparoties un motivē pilnveidot savas iemaņas instrumentu spēlē. Atsaucība un interese par konkursu pūšaminstrumentu spēlē tiešām ir acumirklī neaptverama, un mums kā organizatoriem šis ir liels izaicinājums," aģentūrai LETA komentēja Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha. 

Pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss tiks atklāts 27.februārī plkst.8.45 Mārupes Mūzikas un mākslas skolā.