PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Februārī jau piekto reizi aicinās pieteikties darba vidē balstītām studijām “Mācītspēks”
Februārī jau piekto reizi aicinās pieteikties darba vidē balstītām studijām “Mācītspēks”
Foto: Mācītspēks
Š. g. februārī jau piekto gadu pēc kārtas tiks izsludināta pieteikšanās darba vidē balstītajām pedagoģijas studijām “Mācītspēks”. Pieteikties būs aicināti profesionāļi ar augstāko izglītību, kas vēlas Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē iegūt skolotāja kvalifikāciju, paralēli strādājot skolā. Kopumā četru gadu laikā “Mācītspēks” atlasi ir izturējuši 495 interesenti, no kuriem skolotāja kvalifikāciju pašlaik ieguvuši 227 skolotāji.

Pēdējos četros gados “Mācītspēks" sagatavojis visu priekšmetu skolotājus darbam Rīgā un reģionos, tostarp latviešu vai otrās svešvalodas (vācu, franču u.c. valodu), kā arī STEM mācību priekšmetu pedagogus, kuru skolās trūkst visvairāk. Starp “Mācītspēks” skolotājiem 2020. gada kursā bija 17 dabaszinātņu, 16 matemātikas un 12 tehnoloģiju jomas skolotāji (46% no kursa); 2021. gadā – 7 dabaszinātņu, 14 matemātikas un 6 tehnoloģiju jomas skolotāji (36% no kursa); 2022. gadā – 12 dabaszinātņu, 17 matemātikas un 3 tehnoloģiju jomas skolotāji (40% no kursa); savukārt 2023. gadā – 12 dabaszinātņu, 15 matemātikas un 13 tehnoloģiju jomas skolotāji (44% no kursa).

Kopumā šo četru gadu laikā “Mācītspēks” atlasi ir izturējuši 495 interesenti, no kuriem 345 uzsāka studijas, savukārt skolotāja kvalifikāciju pašlaik ieguvuši jau 227 skolotāji. Lielākā daļa no studentiem skolotāja sertifikāta iegūšanai izvēlējušies studēt Latvijas Universitātē.

“Mācītspēks” sevī ietver divus mācību posmus. Pirmajā gadā klātienes studijās piektdienās dalībnieki apgūst pedagoģisko psiholoģiju, skolotāja profesionālo darbību un mācību jomas metodiku sevis izvēlētajā augstskolā. Pēc skolotāja kvalifikācijas ieguves (pirmajā gadā) dalībniekiem ir iespēja otrajā gadā papildināt savas zināšanas vienā no piedāvātajām profesionālās kompetences pilnveides programmām Latvijas Universitātē. Visa mācību procesa laikā skolotājiem ir pieejams papildu atbalsts, kurators un mentors, kas nodrošina, piemēram, stundu vērošanu. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts arī supervizors. isu mācību laiku skolotāji saņem arī stipendiju, lai varētu nestrādāt pilnu slodzi un sekmīgi pabeigtu mācības.

Darba vidē balstīto studiju “Mācītspēks” sākums ir 2020. gadā kā projektam Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā, kuru sākotnēji īstenoja Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte kopā ar nodibinājumu “Iespējamā misija” Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

Pirmajos trijos gados sadarbībā ar “Iespējamā misija” projekta ietvaros konkursa atlasi attiecīgi izturēja 146 (2020. gadā), 93 (2021. gadā) un 122 (2022. gadā) dalībnieki, dalību vasaras mācībās un darbu skolā sāka 98 (2020. gadā), 75 (2021. gadā) un 81 (2022. gadā) topošais skolotājs, savukārt pēc gada skolotāja kvalifikāciju ieguva 92 (2020. gadā), 66 (2021. gadā) un 69 (2022. gadā) jaunie skolotāji. 2022. gada 30. jūnijā veiksmīgi noslēdzās pilotprojekta posms, un Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte turpina īstenot skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks”. 2023./2024. mācību gadā darba vidē balstītajās studijās “Mācītspēks”, kuru pašlaik īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā, atlasi izturēja 134 dalībnieki, dalību vasaras mācībās un darbu skolā sāka 91 topošais skolotājs.

2020. gadā indukcijas programmu īstenoja nodibinājums “Iespējamā Misija”, savukārt kopš 2021./2022. mācību gada pēc sertifikāta iegūšanas skolotājiem tiek piedāvāta iespēja apgūt vienu no četrām profesionālās kompetences pilnveides programmām Latvijas Universitātē. Indukcijas gadu uzsāka 86 (2021. gadā) un 40 (2022. gadā) dalībnieki; 2023. gadā studijas uzsāka vēl 57 jaunie skolotāji. Pilnu “Mācītspēks” programmu ir absolvējuši 104 skolotāji.

Katrā studiju kursā – kā jebkurā mācību procesā – ir novērojams studentu atbirums, kas saistās ar finansiāliem, ģimenes vai profesionāliem iemesliem vai to kombināciju. Nereti topošie skolotāji saprot, ka darbs skolā nāk ar lielākiem izaicinājumiem, nekā sākotnēji plānots, un tiek pieņemts lēmums turpināt iepriekšējo karjeru. Kā iemesls tiek norādīts arī slodzes apmērs, atalgojums un darba vide.

Par “Mācītspēks”

Darba vidē balstītas pedagoģijas studijas “Mācītspēks” iekļauj 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” apguvi pirmajā jeb kvalifikācijas gadā un otro jeb indukcijas gadu, kura ietvaros skolotāji turpina profesionālo pilnveidi vienā no četrām profesionālās kompetenču pilnveides mācību programmām Latvijas Universitātē.

Plašāka informācija par “Mācītspēks” ir pieejama www.macitspeks.lu.lv, savukārt par citām pedagoģijas studiju iespējām – un www.esiskolotajs.lu.lv. “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte.