PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 30. maijs

Lolita, Vitolds

11336.jpeg
Foto: da161 / 123RF
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās šodien plkst.15.00 norisināsies ekspertu forums "Vai patriotismu var iemācīt?", kurā plānots diskutēt par pilsonisko un patriotisko audzināšanu.

Projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" pārstāve Iveta Bojāre informēja, ka pasākumā aicināti gan dažādas sabiedrības interešu pārstāvniecību organizācijas, gan akadēmiskās vides pārstāvji, grupas, kuras tieši skar konkrētā problemātika.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ierosinājis pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā, lai izstrādātu, aprobētu un pēctecīgi ieviestu tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un ieradumus. Pirmo reizi vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā no pirmsskolas līdz 12.klasei. Tas darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēnam dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un bērniem un jauniešiem būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve.

Rīt, 30.janvārī, eksperti diskutēs par sporta stundu mērķi skolā, bet 31.janvārī - par to, kādi ir nozīmīgākie sasniedzamie rezultāti skolēnam, beidzot pamatizglītības un vidējās izglītības posmu eksaktajā jeb STEM jomā.

Pēc forumiem vietnē "www.skola2030.lv" būs pieejami to video apkopojumi un būs iespējams vietnes forumā ikvienam izteikt savu viedokli. Viedokļu līderu forumi būs noslēdzošie pasākumi jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskajā apspriešanā, kas noslēgsies 1.februārī, informē aģentūra LETA.

Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties un izglītības jomas ekspertiem izvērtējot visus priekšlikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā pavasarī tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.