PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

26155593792_117de9a3b3_o.jpg
Foto: Foto: Reinis Inkēns / Saeimas Administrācija
No šodienas līdz 31.janvārim Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās norisināsies septiņi forumi, kuru laikā viedokļu līderi un nozaru profesionāļi apspriedīs publiskotā jaunā mācību satura un pieejas piedāvājumu.

Tiks diskutēts par jautājumiem, kas aktuāli jaunā mācību satura kontekstā, kā arī apzinās konkrētus priekšlikumus un ierosinājumus tā pilnveidei.

Projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" pārstāve Iveta Bojāre, pasākumos aicināti gan dažādas sabiedrības interešu pārstāvniecību organizācijas, gan akadēmiskās vides pārstāvji, grupas, kuras tieši skar konkrētā problemātika.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ierosinājis pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā, lai izstrādātu, aprobētu un pēctecīgi ieviestu tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un ieradumus. Pirmo reizi vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā no pirmsskolas līdz 12.klasei. Tas darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēnam dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un bērniem un jauniešiem būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve.

Šodien paredzēts forums "Kas skolas beidzējam ir nepieciešams vairāk - zināšanas vai prasmes?", kurā tiks diskutēts par līdzsvaru starp zināšanu apgūšanu un prasmju attīstīšanu skolā un to, kam un kādā veidā būtu jānosaka skolā apgūstamo zināšanu un prasmju apjoms.

Rīt, 23.janvārī, forumā "Cik prasmīgam ir jābūt pirmsskolas beidzējam?" plānots runāt par to, kas un kādā veidā bērniem jāmācās pirmsskolā. 24.janvāra foruma temats būs "Ko nozīmē - zināt latviešu valodu?", tajā diskutējot par to, pēc kādiem kritērijiem var secināt, ka cilvēks prot latviešu valodu, ko nozīmē "būt lietpratīgam valodas lietotājam", kādi ir latviešu valodas mācību mērķi un kā tie nosaka mācību saturu un pieeju. Savukārt 25.janvārī forumā "Kura no mākslām ir vissvarīgākā skolā?" tiks diskutēts par līdzsvaru starp mākslu priekšmetiem un to, ko skolēns apgūst vispārējā izglītībā un interešu izglītībā, informē aģentūra LETA.

Jaunnedēļ, 29.janvārī, forumā "Vai patriotismu var iemācīt?" eksperti diskutēs par pilsonisko un patriotisko audzināšanu, 30.janvārī - par sporta stundu mērķi skolā, bet 31.janvārī - par to, kādi ir nozīmīgākie sasniedzamie rezultāti skolēnam, beidzot pamatizglītības un vidējās izglītības posmu STEM jomā.

Pēc forumiem vietnē "www.skola2030.lv" būs pieejami to video apkopojumi un būs iespējams vietnes forumā ikvienam izteikt savu viedokli. Viedokļu līderu forumi būs noslēdzošie pasākumi jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskajā apspriešanā, kas noslēgsies 1.februārī.

Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties un izglītības jomas ekspertiem izvērtējot visus priekšlikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā šī gada pavasarī tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.