Godalgoti tika Rīgas 41.vidusskolas sporta skolotāja Antra Šverna un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas sporta skolotājs Dmitrijs Gorlačevs. Abu skolotāju konkursā iegūtais rezultāts atšķīrās vien par vienu punktu, informē IZM pārstāve Laura Zaharova.

A.Šverna par sporta skolotāju šajā skolā strādā kopš 2006.gada, vadot ne tikai stundas, bet arī interešu izglītības nodarbības visām vecuma grupām. Viņa sadarbībā ar kolēģēm izveidojusi autorprogrammu sportā ar izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijiem katrai apgūstamajai prasmei Rīgas 41.vidusskolai.

Skolotāja ieguvusi bakalaura grādu sportā, izglītības un sporta darba speciālista, visu izglītības pakāpju un līmeņu sporta skolotāja, volejbola vecākā trenera specialitāti. Kopš 2013.gada septembra A.Šverna strādā arī par volejbola treneri Minusas volejbola skolā.

Otrs Gada sporta skolotājs balvas saņēmējs ir D.Gorlačevs, kurš Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā strādā kopš 2008.gada. Viņš vada ne tikai mācību stundas, bet arī ārpus klases nodarbības sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Skolotājs ieguvis profesionālo bakalaura grādu izglītībā un sporta skolotāja kvalifikācijā. Kopš 2013.gada D.Gorlačevs ir arī Liepājas kompleksa sporta skolas peldēšanas treneris

Konkursu Gada sporta skolotājs Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja jau desmito gadu. Konkursa mērķis ir veidot pozitīvu attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm un motivēt skolēnus iesaistīties tajās, kā arī noteikt 2014.gada profesionālāko sporta skolotāju valstī.

Katra novada un pilsētas izglītības pārvaldes, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes bija aicinātas pieteikt konkursam savus profesionālākos sporta skolotājus. Konkurss noritēja divās kārtās - pirmajā tika izvērtēti saņemtie pieteikumi un sporta stundas videoieraksti, bet otrajā kārtā trīs dalībnieki ar lielāko iegūto punktu skaitu - Antra Šverna no Rīgas 41.vidusskolas, Jānis Zakarīts no Balvu Valsts ģimnāzijas un Dmitrijs Gorlačevs no Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas - prezentēja uzdotā mājasdarba izpildi - dotās sporta stundas analīzi, kā arī atbildēja uz vērtēšanas komisijas jautājumiem.

Gada sporta skolotājs visi trīs otrās kārtas dalībnieki katrs saņēma dāvanu karti sporta inventāra iegādei dalībnieka pārstāvētajai izglītības iestādei 500 eiro vērtībā, savukārt divi labākie sporta skolotāji saņēma arī piemiņas balvu un titulu.