PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

10403.jpeg
Foto: bialasiewicz / 123RF
Septembrī vairāk nekā 150 skolās sāksies jau otrais Datorikas mācību programmas pilotprojekta aprobēšanas jeb izmēģināšanas gads. 

Lai turpinātu iesākto, skolēnu vasaras brīvlaikā notiek gan jaunu mācību materiālu sagatavošana, gan skolotāju kursi, kuros vairāk nekā 50 skolotāju no visas Latvijas apgūs priekšmeta mācīšanai nepieciešamās zināšanas.

Pirmajā Datorikas aprobācijas gadā programma tika īstenota 154 skolās. Mācību gada izvērtējums, kura ietvaros tika anketēti vairāk nekā 200 skolotāji, liecina: jaunā priekšmeta galvenie ieguvumi ir algoritmiskās un loģiskās domāšanas attīstība, un Datorikā apgūtais bērniem ir noderīgs arī citos mācību priekšmetos. Datorikā tiek apgūti tādi mācību temati kā jēgpilna programmatūras un programmvadāmo ierīču izmantošana, drošības ievērošana, loģiskā un algoritmiskā domāšana un citi.

Pagājušajā gadā Datorikas programmu apguva vairāk nekā 9000 skolēnu 1., 4. un 7. klašu grupā, savukārt šobrīd notiek darbs pie mācību stundu izstrādes 2., 5. un 8. klasei. Otrajā klasē apgūstamie temati ir, piemēram, algoritmi un to izpildīšana, attēlu apstrāde un fotografēšana, informācijas apmaiņa un saziņa, drošība virtuālajā vidē un citi. Savukārt 8. klasē skolēni mācīsies par informācijas kodēšanu, kārtošanas algoritmiem, informācijas apmaiņu tīmeklī un citām tēmām.

 “Datorikas mācību programmas saturs nemitīgi tiek papildināts, tāpēc tas ir profesionāls izaicinājums gan satura izstrādātājiem, gan skolotājiem. Jebkurā priekšmetā ir būtiska skolotāju pieredzes apmaiņa, taču jo sevišķi svarīgi tas ir šādas jaunas programmas ieviešanā. Tāpat būtisku lomu spēlē kursi, kuros skolotāji var papildināt zināšanas par priekšmetā izmantotajām mācību vidēm, pieejamo metodisko atbalstu un citām tēmām,” stāsta Valsts izglītības satura centra pārstāvis Viesturs Vēzis.

Lai celtu skolotāju kvalifikāciju, augustā notiks skolotāju kursi, kuros pirmo klašu un informātikas skolotāji 12 vai 36 stundu garumā varēs sagatavoties Datorikas mācīšanai skolā. Kursu pasniedzēji ir mācību programmas satura veidotāji. Datorikas apguve balstīta uz sociālā izglītības projekta Start(IT) izveidotā metodiskā nodrošinājuma bāzes, ko, tāpat kā skolotāju kursus, finansējis tehnoloģiju uzņēmums Accenture.

Accenture vadītājs Maksims Jegorovs stāsta: “Datorikas pirmais mācību gads apliecinājis, ka šis ir pareizais virziens, kurā doties. Skolotāju vērtējums, ka datorika pozitīvi ietekmē loģisko domāšanu, ir ļoti būtisks. Nupat notika spraigas diskusijas par zemiem matemātikas eksāmena rezultātiem un grūtībām atrisināt nestandarta uzdevumus. Tieši šādas prasmes sekmē Datorikas mācību programma, kas attīsta spēju risināt ne vien tipveida uzdevumus, bet pielietot iegūtās zināšanas radoši, veidot pašiem savus risinājumus”.

Lai skolēnus un citus interesentus iepazīstinātu ar IT nozares iespējām un nozīmi Latvijas ekonomikā, šoruden ceļu uz Latvijas skolām mēros Start(IT) radītā “Sārtā grāmata”. Grāmatā, kas tiks izsūtīta vairāk nekā 1000 eksemplāros, apkopoti IT nozares skaitļi, tendences un intervijas ar nozares speciālistiem un ekspertiem.