PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

9132.jpeg
Foto: kuzmichstudio / 123RF
2017.gada 7.decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā.

Grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs.

Grozījumi Izglītības likumā nosaka izglītības ieguves valodu pirmsskolas izglītībā, profesionālajā izglītībā, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Grozījumi paredz noteikt, ka pirmsskolā, sākot no piecu gadu vecuma, 2018./2019.mācību gadā tiks uzsākta jauno izglītības vadlīniju ieviešana, kas paredz būtiski palielināt latviešu valodas lomu, nodrošinot mazākumtautību bērnu sekmīgu integrāciju sākumskolā. Paralēli, no 2018./2019.mācību gada, visās izglītības pakāpēs notiek jaunā izglītības satura ieviešana. No 2019./2020.m.g. pāreja uz jauno izglītības standartu notiek 7.klasēm, un ar šo mācību gadu 7.klašu bērni 80% no izglītības programmā iekļautajiem mācību priekšmetiem sāk apgūt latviešu valodā.

No 2021./2022.mācību gada 80% mācību vielas latviešu valodā apgūst visi 7.-9.klašu skolēni, savukārt vispārizglītojošajā vidusskolā valsts valodā ar šo mācību gadu tiek pasniegti visi priekšmeti, saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus. Paredzēts, ka sākumskolā, no 1. - 6. klasei, mācības notiek bilingvāli, izvēloties vienu no trim izglītības modeļiem līdzšinējo piecu vietā.

Pāreja uz mācībām valsts valodā paredz, ka vispārējā izglītībā centralizētie eksāmeni tikai valsts valodā notiks jau no 2017./2018.mācību gada, savukārt 9.klašu beidzēji eksāmenus tikai valsts valodā kārtos no 2019./2020.mācību gada.

Ministrija ir rosinājusi būtiskas pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā, lai pirmo reizi vienotā sistēmā un pēctecīgi visos izglītības posmos pārskatītu mācību saturu un mācīšanas veidu, kādā skolotāji sadarbojas, organizē un vada skolēnu mācīšanos ikdienā. Vidējās izglītības pakāpē jaunietis gatavojas izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālajai darbībai, apzinās savas personiskās spējas un intereses mērķtiecīgai profesionālās un personiskās nākotnes veidošanai. Tāpēc plānotās pārmaiņas gan mācību satura pilnveidē, gan valsts valodas un sabiedrības integrācijas jomā paplašinās mazākumtautību jauniešu iespējas profesionālajā un augstākajā izglītībā, kur mācības pamatā notiek tikai latviešu valodā.

Ministrijas sagatavotie priekšlikumi pārejai uz mācībām valsts valodā vispārējās vidējās izglītības posmā ļaus gan kvalitatīvi īstenot jauno pieeju mācību saturam un mācību procesam, gan arī nodrošinās mazākumtautību valodu un kultūras saglabāšanu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām.

Šonedēļ, 5.decembrī, valdība izskatīja IZM sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs", ar to var iepazīties MK mājaslapā.

Ar šodien VSS izsludinātajiem likumprojektiem "Grozījumi Izglītības likumā" un "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” var iepazīties mājaslapā, informē IZM.