Profesionālās izglītības likuma grozījumi nepieciešami, lai nostiprinātu nozaru ekspertu padomju funkcijas, lai dotu iespēju audzēkņiem iegūt dokumentu par vispārējo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, lai nostiprinātu darba devēju lomu izglītības iestāžu pārvaldībā.

Grozījumi paredz noteikt, ka Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Lai novērstu šķēršļus profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem turpināt izglītību, paredzēts izsniegt atsevišķus iegūto izglītību un iegūto profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus. Paredzēts, ka profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments ir profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Grozījumi papildina Profesionālās izglītības likumu ar jaunu pantu, kur noteikta nozares ekspertu padomes izveidošana un kompetence.

Lai dotu iespēju sekmīgi īstenot darba vidē balstītu mācību sistēmas ieviešanu izglītības sistēmā, nepieciešams valsts un pašvaldību dibinātajās profesionālās izglītības iestādēs izveidot jaunu koleģiālu pārvaldes institūciju - konventu.

Tas ar uzraudzības un padomdevēja funkcijām darbosies profesionālās izglītības iestādē (izņemot Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Kultūras ministrijas padotībā esošās izglītības iestādes, kā arī profesionālās izglītības iestādes attiecībā uz medicīniskās izglītības īstenošanu), nodrošinot situāciju, kurā tiktu nodrošināts darba devēju pieprasījums un notiktu pāreja uz darba vidē balstītas izglītības sistēmu.