PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

8005.jpeg
Foto: Publicitātes foto.
Piektdien, 20.martā, no plkst.12 līdz 16 un sestdien, 21.martā, no plkst.10 līdz 14 visi interesenti tiek gaidīti Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU).

Attiecīgajos datumos tiks rīkotas Atvērto durvju dienas, kad būs iespēja tikties ar fakultāšu pārstāvjiem un iepazīt studiju vidi, kā arī piedalīties konkursos par vairāk kā 20 valsts finansētajām studiju vietām divās fakultātēs. Turklāt būs pieejamas personības izaugsmes trenera konsultācijas, kurās, novērtējot jauniešu intereses un spējas, viņiem ieteiks atbilstošāko virzienu nākotnes karjerai.

Jelgavas pils Vītņu kāpņu vestibilā apmeklētāji varēs satikt astoņu fakultāšu pārstāvjus un izzināt daudzveidīgo studiju programmu piedāvājumu. Notiks fakultāšu prezentācijas, kurās varēs izzināt studiju saturu, studiju procesa jauninājumus, karjeras iespējas un absolventu veiksmes stāstus. Tāpat darbosies konsultanti, kuri atbildēs uz jautājumiem par uzņemšanas prasībām, vienoto uzņemšanas sistēmu, valsts finansētajām studiju vietām un studiju maksu, stipendijām un kredītiem, kā arī ārpus studiju aktivitātēm – sportu, pašdarbības kolektīviem un studējošo pašpārvaldi. Ikvienam būs iespēja doties studiju vides ekskursijā gidu – pieredzējušu LLU studentu – pavadībā un sarunās gūt informāciju arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām Jelgavā, sadzīvi dienesta viesnīcās un citiem interesējošajiem jautājumiem.

Divas no astoņām LLU fakultātēm piedāvās iespēju piedalīties zināšanu pārbaudēs un jau Atvērto durvju dienās iegūt valsts finansētu studiju vietu. LLU Lauku inženieru fakultātē notiks konkursi, kur skolēniem būs iespēja iegūt valsts finansētu studiju vietu programmās „Zemes ierīcība”, „Būvniecība”, „Vide un ūdenssaimniecība”, kārtojot pārbaudījuma testu, bet programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana” interesentiem notiks zīmēšanas olimpiāde. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā studiju programmā iegūs valsts finansētu studiju vietu. Savukārt Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, kas piedāvā apgūt pamatstudiju programmas – „Pārtikas produktu tehnoloģija”, „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” un „Pārtikas zinības”, dos iespēju skolēniem piedalīties ķīmijas konkursā un pretendēt uz kādu no trīs „budžeta vietām” katrā no programmām.

Atvērto durvju dienu laikā tiks atklāta oriģināla un interesanta studentu seju fotoizstāde „Tev nav jāmaina sava būtība, vienīgi jāattīsta personība”, kurā atspoguļoti 15 LLU studenti, kas iegūst augstāko izglītību konkrētā jomā, bet arī radoši izpaužas ar daudzveidīgiem hobijiem, attīstot sevi kā spēcīgas personības. Tie studenti, kuri ir aktīvi, vienmēr izceļas citu vidū, ātri tiek pamanīti un novērtēti – viņi ir mūsu universitātes sejas, ar kurām lepojamies.

Plašāku informāciju par konkursu norisi un Atvērto durvju dienu programmu meklē mājaslapā.

LLU ir astoņas fakultātes, kurās kopumā īsteno 63 studiju programmas piecās tematiskajās grupās – lauksaimniecībā, inženierzinātnēs, sociālajās zinātnēs, informācijas tehnoloģijās un pedagoģijā. LLU galvenā mītne atrodas Jelgavas pilī, Jelgavā, Lielajā ielā 2.