Ņemot vērā izglītības iestādēm aktuālo jautājumu par organizētu skolēnu dalību ārpusskolas pasākumos, IKVD uzsver, ka tai ir jānorit atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Patstāvīgi organizējot vai piedaloties kādā no organizētiem pasākumiem, vai atbalstot kāda pasākuma norisi, skolai jānodrošina tā atbilstība valdībā iepriekš apstiprinātajām audzināšanas vadlīnijām. Tajās ietvertie kritēriji nosaka, ka ne vien pasākumam kopumā, bet arī tajā sniedzamajai informācijai vai materiāliem ir jāatbilst bērnu uztverei, pieredzei un interesēm attiecīgajā vecumposmā, jābūt zinātniski pamatotiem, uzsver IKVD.

Tādējādi izglītības iestādei pirms dalības pasākumā vai arī pirms skolēnu atbalstīšanas dalībai pasākumā ir kritiski jāizvērtē gan tā norises laiks un vieta, gan tajā iegūstamā informācija un materiāli, gan to izmantošanas iespējamība izglītības procesā, informē aģentūra LETA.

Par minēto atbild skolas direktors. Sniedzot atbalstu izglītības iestādes vadītājiem, IKVD ir sagatavojis un tīmekļa vietnē publicējis rīcības shēmu, kuru var izmantot, izvērtējot, vai izglītības iestādē organizētais pasākums vai pasākums, kurā izglītības iestāde saņēmusi uzaicinājumu piedalīties, atbildīs normatīvajos aktos, tajā skaitā audzināšanas vadlīnijās noteiktajam.