Tas ir priekšnoteikums jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, kurā īpaši tiek akcentēta datorikas jautājumu apguve.

Programmu sākusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA), informē ziņu aģentūra LETA.

"Pagājušajā gadā apstiprinātajās Izglītības attīstības pamatnostādnēs balstītais jaunais izglītības standarts akcentē digitālo kompetenču pilnveidi, sākot jau ar sākumskolas posmu. Tādēļ sadarbībā ar LIKTA, ar informātikas skolotāju asociāciju un darba devējiem esam atraduši veidu, kā kompetencēs balstītas pieejas ieviešanu digitālo prasmju pilnveidē varētu sākt jau līdz ar nākamā mācību gada sākumu, piedāvājot skolām šo pilotprojektu, kur informātiku mācītu integrēti, informātikas skolotājam nākot palīgā citu mācību priekšmetu skolotājiem. Pilotprojekts sāksies nākamgad, bet 2018./2019.mācību gadā datorprasmju apguve jau sākumskolā varētu kļūt par kompetenču pieejā balstītu standartu," norāda IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa.

"Pašreizējā informātikas mācību standarta pārstrādi ir atbalstījuši 80% informātikas skolotāju, liecina rudenī veiktā aptauja. Pašlaik redzam, ka daļa jauniešu nav gatavi studijām IKT jomā, - faktiski 30-35% jauno IKT studentu mācības pamet jau pirmajā gadā," norāda LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Izstrādātās pilotprojekta programmas paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni: mācību programma datorikas apguvei no 1. līdz 9.klasei skolām, kas realizē pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmeta programmu, kas atsevišķi būtu aprobējama 1.-3., 4.-6. un 7.-9.klases grupās.

Līdzdalībai projektā pašlaik pieteikušās 14 skolas, bet janvārī VISC ir paredzējis tikties gan ar pašvaldību izglītības pārvalžu, gan skolu pārstāvjiem un aicināt iesaistīties projektā arī citas skolas. Aprobācijai pilotskolas varēs pieteikties no šā gada 1.marta līdz 1.jūnijam.