PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

Interaktīva mūzikas mācību vietne 1. - 6. klasei
Interaktīva mūzikas mācību vietne 1. - 6. klasei
Foto: Radot mūzikai
Digitāli materiāli – ērtība vai greznība?

www.radot.lv Raugoties no laika aspekta – skolotājiem ikdienā nākas veltīt tik daudz laika mācību materiālu gatavošanai, laikietilpīgai rakstīšanai uz tāfeles stundās, tad dzēšanai un tā katru stundu no jauna. Pārdomāti, kodolīgi un rūpīgi izstrādāti interaktīvi materiāli būs lielisks palīgs laika ietaupīšanā! Laiks ir ļoti svarīgs jo īpaši tad, kad apgūstam ko jaunu. Kvalitatīva koncentrēšanās ilgst vien līdz 25 minūtēm, tad nepieciešama 5 minūšu atelpa – to skaidro “Pomodoro tehnika”, kura palīdz uzlabot koncertēšanas spējas. Ja skolēns mācās mājās vai vēlas atkārtot un apgūt ko papildus, ir nepieciešama ātra un ērta piekļuve zināšanām, jo skolotājs nav pieejams nepārtraukti. Mēs katrs mācāmies tik dažādi, tāpēc individuālu materiālu klāsts uzlabo mācību vielas izpratni un skolēns atklāj, kā viņš vislabāk spēj apgūt vielu un izprast to, kas viņu visvairāk interesē.

www.radot.lv mācību materiāli izstrādāti 6 klasēm jeb līmeņiem, kas katram skolēnam ļauj izvēlēties tieši to variantu, kurš tobrīd ir aktuāls un paveicams. Šīs izvēles iespējas arīdzan veicina skolēna un skolotāja veiksmīgāku sadarbību.

Ar ko šī individuālā pieeja panākta?

  • Mācību video – tajos kodolīgi un aktīvi izklāstīta teorija, lai skolēns spēj darboties līdzi un iegaumēt labāk dzirdēto. Katram video pievienoti arī subtitri – labākai izziņai.
  • Interaktīva mūzikas radīšanas programma – palīdz apgūto pārbaudīt un izmēģināt praksē, tādējādi labāk izprotot un nostiprino savas zināšanas. Zināšanas ir spēks tikai tad, ja tām seko rīcība. Tāpēc ir tik svarīgi zināšanas praktizēt un likt lietā!
  • Digitalizētas dziesmas – dod iespēju sekot līdzi melodijām vienlaicīgi gan nošu materiālā, gan uz klaviatūras. Maini melodijas, saceri savas apdares un vienlaicīgi attīsti ritma izjūtu!
  • Daudzveidīgi uzdevumi – piedāvā iespēju katram jēgpilni darboties, atbilstoši tieši savam zināšanu un prasmju līmenim, veicinot pacietību, pozitīvu attieksmi un spēju pielāgoties katra individuālajām vajadzībām.
  • Plašs metožu klāsts vienuviet – iepēja mācīties caur daudzveidīgām tehnikām, kas katram veicina tieši viņam atbilstošas izpratnes veidošanos.

Patstāvību mēs spējam veicināt, darbojoties arī komandā – atbalstot un iedrošinot vienam otru arī tad, kad jāapgūst jaunas iemaņas, arī darboties ar tehnoloģijām. Kad nu jau teju katram ir kāda viedierīce, ir jāiemācās lietderīgi un jēgpilni izmantot visas iespējas, ko sniedz šīs tehnoloģijas. Vai tas var būt jauns izaicinājums? Noteikti! Mēs nepārtraukti maināmies, jo bagātināmies ar jaunu informāciju. Šīs pārmaiņas sniedz iespējas sadarbības veicināšanā gan starp skolēnu un skolotāju skolā, gan skolēnu un vecākiem mājās – būt līdzās tad, kad ir nepieciešama palīdzība zināšanu apguvē un praktizēšanā.

Ja baidies kļūdīties, uzsākot ko jaunu, esi drošs – mēs nodrošinām draudzīgu un attīstošu vidi. “Cilvēks, kurš nekad nav kļūdījies, nekad nav mēģinājis kaut ko jaunu” /Alberts Einšteins/

Vietnes saturs izstrādāts atbilstoši Skola2030 vadlīnijām kā radošs, košs, interaktīvs un atraktīvs mācību materiālu kopums, kas veicinās skolēnu zināšanu apguvi aktīvā veidā un pozitīvā gaisotnē!

Lai iedvesma radīt!

“RADOT mūziku” komanda

www.radot.lv

Reklāmraksts