PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

10298.jpeg
Foto: william87 / 123RF
Šogad Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmā “Nordplus” no Latvijas kopumā tika iesniegti 96, bet apstiprināti - 39 projekti.

Projekti apstiprināti par vairāk nekā 800 tūkst. eiro un vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus.

Jauniešu apakšprogrammā “Nordplus” programmas komiteja apstiprinājusi 18 izglītības iestāžu iesniegtos projektus. Viens no tiem ir Meirānu Kalpaka pamatskolas projekts, kurā skola sadarbosies ar izglītības iestādēm Lietuvā un Igaunijā, paplašinot zināšanas par vides izglītību Baltijas valstīs un īpašu uzmanību pievēršot ūdens resursiem un to saprātīgai izmantošanai, informē Kristīne Keiča, Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.

Skolas “Nordplus” projektu koordinatore Ilze Stiprā stāsta: "Šis mums būs jau trešais “Nordplus” projekts, ko īstenojam. Īpaši novērtējam programmas sniegto iespēju piedāvāt bērniem atklāt pasauli un izzināt tajā esošās likumsakarības no cita - praktiskāka skatu punkta. Caur projektiem iepazīstam Baltijas un Ziemeļvalstu kultūru, skolu sistēmu, tradīcijas un dzīvesveidu. No līdzšinējās pieredzes esam secinājuši, ka projektu veiksmes atslēga ir iesaistīto skolu atsaucība un vēlme sadarboties. Patīkami, ka “Nordplus” programmai ir salīdzinoši vienkārša pieteikšanās un atskaišu sistēma, kas sniedz brīvību radoši izpausties."

Pieaugušo izglītības apakšprogrammā piecu apstiprināto projektu vidū ir NVO "Biznesa prasmju inkubators" projekts, kurā plānots veidot izglītojošus materiālus darba devējiem un ņēmējiem par īstermiņa lēmumu pieņemšanas ietekmi uz privāto un makroekonomisko situāciju ilgtermiņā. Apstiprināts ir arī Latvijas Lauku tūrisma asociācijas projekts, kurā izstrādās tiešsaistē pieejamu mācību kursu mazajiem uzņēmējiem lauku reģionos par to, kā dažādot piedāvātos pakalpojumus, kombinējot pašu ražoto pārtikas produktu piedāvājumu ar viesmīlības pakalpojumiem.

Augstākās izglītības apakšprogrammā atbalstu saņēmuši 12 projekti. Biznesa augstskola "Turība", piemēram, ar “Nordplus” atbalstu veicinās studentu un pasniedzēju zināšanas un prasmes mediācijā.

Horizontālajā apakšprogrammā, kas veido saikni starp Jauniešu, Augstākās izglītības un Pieaugušo izglītības programmām, šogad apstiprināti divi projekti. Viens no projektu īstenotājiem ir SIA "TA Group", kas izstrādās mācību materiālus sistemātiskas domāšanas prasmju attīstīšanai pamatskolas un vidusskolas skolēniem.

Arī Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā šogad uzsāks īstenot divus projektus. Daugavpils Universitāte, piemēram, projektā plāno izveidot interneta vidē pieejamus zviedru valodas mācību materiālus jauniešiem, kas mācās zviedru valodu Baltijas valstīs.

Projektu iesniedzēju interese pēdējos trīs gados kopumā saglabājusies augsta. Ikgadējā “Nordplus” projektu konkursā projektus var iesniegt izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, veidojot sadarbību ar kādu no Baltijas vai Ziemeļvalstīm.

Šis bija pēdējais projektu konkurss programmas periodā no 2012. līdz 2016.gadam. Šobrīd notiek darbs pie jaunā programmas perioda 2017.-2020. gadam dokumentācijas sagatavošanas, lai jau šī gada nogalē izsludinātu pirmo jaunā programmas perioda projektu konkursu.

Latvijā “Nordplus” nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.