PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

10788.jpeg
Foto: nyul / 123RF
Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina izglītības ekspertus pieteikties darbam mācību satura izstrādē projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Projektam Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” aicināti pieteikties izglītības eksperti vispārējā izglītībā visāssatura jomās un izglītības pakāpēs.

Tādējādi būs iespēja sniegt savu ieguldījumu mūsdienīgas mācīšanas pieejas nostiprināšanai skolās.

Ko un kā eksperti darīs

Eksperti darba grupās izstrādās mācību saturu, tai skaitā, mācību priekšmetu programmas, mācību un metodiskos materiālus un diagnostikas instrumentus vispārējā izglītībā no 1,5 gadiem līdz vidusskolai ieskaitot.

Darbs satura izstrādē noritēs aptuveni vienu gadu ar iespēju turpināt sadarbību mācību materiālu un diagnosticējošo darbu veidošanā, pedagogu profesionālās pilnveides programmu izstrādē un īstenošanā.

Projektā eksperti aicināti iesaistīties uz daļēju vai uz pilnu laiku. Ekspertus izvēlēsies konkursa kārtībā.

Eksperta darbam nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze un prasmes:

 • maģistra grāds vai augstākā izglītība pedagoģijā vai nozarē;
 • pieredze darbā skolā vai augstskolā;
 • pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā;
 • pieredze līdzīgā projektā;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • gatavība mācīties, uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus;
 • vēlme un prasme strādāt komandā;
 • vēlamas angļu un/vai citu svešvalodu zināšanas.

Veicamie pienākumi:

 • mācību satura, mācību un metodisko materiālu, diagnosticējošo darbu un piloteksāmenu satura izstrāde un pilnveide.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma anketa satura izstrādes eksperta amatam, kas jāaizpilda tiešsaistē;
 • dzīves un darba pieredzes apraksts (CV) pēc pieteikuma anketā dotā parauga.

Piesakieties līdz 2016.gada 15.novembrim, tiešsaistē aizpildot Mācību izstrādes eksperta pieteikuma anketu un pieteikumam pievienojiet CV pēc dotā parauga, kas atrodams interneta vietnē.