Neraugoties uz to, ka jaunieši joprojām izvēlas studēt pedagoģiju, skolās izteikti trūkst gados jaunu pedagogu. Latvijā pedagogu vidējais vecums palielinās un lielākoties pedagogi skolās ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Tādi ir 64% pedagogu, kamēr tikai 8% pedagogu ir vecumā līdz 30 gadiem. Liela daļa jauno skolotāju, kas dodas strādāt uz skolām, pavada tur neilgu laiku un pieņem lēmumu mainīt profesiju, tāpēc jābūt instrumentiem, kā jaunos pedagogus noturēt skolās. Ļoti būtisks ir kolektīva atbalsts, jo ar savu degsmi nav viegli ienāk jau pastāvošā kārtībā un sistēmā.

Latvijas Universitātes profesore, Neatkarīgās izglītības biedrības valdes locekle Zanda Rubene norādīja, ka “Ļoti daudzi jaunie pedagogi aiziet strādāt uz skolu, bet nepaliek tur ilgi. Pedagogu trūkums veidojas posmā pēc studiju absolvēšanas, jo netiek sniegts pietiekams atbalsts. Šobrīd visas augstskolas, kuras īsteno pedagogu izglītošanu, kopīgi rada pilnīgi jaunas studiju programmas, kas sasauksies ar mūsdienu prasībām. Tāpat jau studiju procesā tiks nodrošināta ciešāka sasaiste ar skolu. Inovatīvas skolotāju sagatavošanas programmas būs pietiekams impulss, lai atkal pieaugtu interese par šo profesiju.”

“Skolās trūkst skolotāju sociālekonomisko apsvērumu dēļ. Tiek ieguldīts liels darbs, lai īstenotu jauno pedagogu sagatavošanas programmu. Attieksme pret skolotāju mainīsies tik ātri, cik paši būsim radoši, inovatīvi, aktīvi un spējīgi. Izglītības un zinātnes ministrija darīs visu iespējamo, lai to sekmētu. Prestižs nāks kopā ar pašu skolotāju pašcieņu un analītiskiem stāstiem par profesiju,” norādīja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Diskusijas ietvaros tika secināts, ka pedagogiem nepieciešams atgādinājums par to, cik nozīmīgu un vērtīgu darbu viņi dara. Tas sekmētu pedagogu pašapziņas un arī profesijas prestiža pieaugumu.

Autors: Marta Kive, Neatkarīgā izglītības biedrība.