Kvalitātes dienestā šogad vairākkārt ir saņemta informācija un iesniegumi, kuros izteiktas bažas par bērnu un skolēnu drošību izglītības iestādēs situācijās, kad vienlaikus norisinās izglītības process un iestādes remonta vai renovācijas darbi, aģentūrai LETA pavēstīja IKVD pārstāvji.

Patlaban neseno traģisko notikumu gaismā jautājumi par sabiedrisko ēku, tostarp izglītības iestāžu, izmantošanu pirms to nodošanas ekspluatācijā ir nokļuvuši visas sabiedrības pastiprinātas uzmanības lokā. Turklāt skolas un pirmsskolas ir īpaši nozīmīgi objekti to sabiedrisko ēku vidū, kas prasa augstus drošības garantus.

IKVD pēdējo divu nedēļu laikā ir atkārtoti izvērtējis to izglītības iestāžu darbību, par kurām šogad bija saņemta informācija, un veicis pārbaudes saistībā ar iespējamo izglītojamo drošības noteikumu neievērošanu skolu remonta vai renovācijas laikā. Pēcpārbaužu rezultātā nav konstatēti pārkāpumi izglītojamo drošas vides nodrošināšanā.

Kvalitātes dienesta skatījumā, izglītības iestādei ir jāņem vērā Izglītības likuma 55.pantā noteiktās izglītojamā tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem. Būvdarbu laikā iespējamas neparedzamas situācijas, kas var radīt tiešus draudus izglītojamo drošībai, veselībai un dzīvībai, piemēram, krītot būvmateriāliem, tāpat iespējama neplānota papildu trieciena slodze ēkas konstrukcijām, saputekļojums, ķīmiski un toksiski izgarojumi, paaugstināts trokšņu līmenis un citi kaitīgi faktori, uzsver IKVD.