Šī ir trešā pieteikšanās kārta, un atlasē var piedalīties izglītības iestādes, kas atbilst izglītības iestāžu atlases nolikuma prasībām un iesniedz vismaz vienu izglītības programmu kādā no 11 nozarēm, proti:

• tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;

• pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;

• ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;

• drukas un mediju tehnoloģijas;

• transports un loģistika;

• enerģētika;

• ķīmiskā rūpniecība;

• būvniecība;

• kokrūpniecība;

• elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

• metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

Precizēti atlases nosacījumi

Sadarbībā ar darba devējiem Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē 11 nozarēs apstiprinātas 150 mācību vajadzības, kurās izglītības iestādes var pieteikt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas.

Noteiktas jaunas prasības izglītības programmu norises vietām - izglītības iestādēm mācību īstenošana ir jāpiedāvā Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētās programmu īstenošanas vietās vai neformālās izglītības programmas licencē norādītās īstenošanas vietās.

Plašāka informācija par atlases nosacījumiem, mācību vajadzībām nozarēs, kā arī pieteikuma veidlapas un cita noderīga informācija pieejama VIAA mājaslapā pieaugušo izglītības sadaļā pie izsludinātajiem konkursiem.