PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs

snow-1217124_1920.jpg
Foto: Pixabay
Šajā mācību gadā izglītības iestādēs nebija reģistrēti 17 803 obligāto izglītības vecumu sasniegušie bērni 5 līdz 18 gadu vecumā, informēja Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD).

Dienestā uzsvēra, ka pirmo reizi septiņu gadu laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izglītības iestādēs nereģistrēto obligātā izglītības vecuma bērnu skaits ir samazinājies. Pašvaldību sniegtie dati liecina, ka 2017./2018.mācību gadā ir 17 803 izglītības iestādēs nereģistrēti obligātā izglītības vecuma bērni, 16 080 no viņiem ir vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem, bet vēl 1723 bērni ir vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem.

Ja līdz šim izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits katru gadu pieauga, tad 2017.gada nogalē, apkopojot pašvaldību sniegto informāciju, IKVD secinājis, ka izglītības iestādēs nav reģistrēti 17 803 obligātā izglītības vecuma bērni, kas ir par 1219 bērniem mazāk nekā 2016./2017.mācību gadā. Pērn mazāks ir arī to bērnu skaits, kuri pēc pašvaldību datiem atrodas ārzemēs. Ja 2016.gadā ārzemēs bija 14 764 bērnu, tad 2017. gadā - 13 874, tas ir, par 890 bērniem mazāk.

Tomēr IKVD ieskatā satraucošs ir fakts, ka 2017./2018. mācību gadā par 1213 obligātā izglītības vecuma bērniem pašvaldībām nav nekādas informācijas - kur šie bērni atrodas un kādēļ viņi neiegūst obligāto pamatizglītību vai neturpina mācības vidējās izglītības iestādē. Lai gan, salīdzinot ar 2016./2017.mācību gadu, šo bērnu skaits ir samazinājies (2016.gadā tādi bija 1345), tas tomēr vēl joprojām ir ievērojams, un šāda situācija nebūtu pieļaujama.

Ņemot vērā likumā "Par pašvaldībām" noteikto pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par iedzīvotāju izglītību un veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti, pašvaldību darbam ir jābūt rezultatīvākam. Pašvaldībām ir jāīsteno savlaicīgs un pietiekams darbs, jāveido starpinstitucionālā sadarbība, lai pilnībā un par katru bērnu noskaidrotu apstākļus, kuru dēļ viņš nav reģistrēts izglītības iestādē, nodrošinot, ka visi Latvijā deklarētie obligātā izglītības vecuma bērni iegūst izglītību.

Tāpat kā ik gadu, arī šogad IKVD aicina atbildīgās institūcijas pievērst uzmanību izglītības iestādēs nereģistrētiem ilgstoši slimojošiem bērniem un bērniem invalīdiem, informē aģentūra LETA. 2017./2018.mācību gadā ir ziņas par 30 (2016./2017.- 33) ilgstoši slimojošiem bērniem un bērniem invalīdiem, kas nav reģistrēti izglītības iestādēs. Tas ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto, jo, piemēram, lai organizētu bērnam mācības mājās, viņam jābūt reģistrētam izglītības iestādē. Līdz ar to pašvaldībai vajadzētu informēt bērna vecākus par nepieciešamību reģistrēt bērnu izglītības iestādē un iespējām viņam nodrošināt mācības mājās.