PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

10659.jpeg
Foto: goodluz / 123RF
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi mācību programmu pieteikšanu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtajai kārtai, kuru plānots izsludināt šī gada maijā.

Izglītības institūcijas līdz 2019. gada 12. aprīlim var pieteikt mācību programmas 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Piedāvājumā atgriežas kultūras nozare

Atlasē var piedalīties izglītības iestādes, kuras atbilst izglītības iestāžu atlases nolikuma prasībām un iesniedz vismaz vienu izglītības programmu kādā no 12 tautsaimniecības nozarēm vai mūžizglītības kompetencēs.

Nozaru klāstā šoreiz ir tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības. Nozaru piedāvājumā šajā kārtā atgriežas arī kultūras nozare, kurā izglītības iestādes var pieteikt trīs veidu izglītības programmas bibliotēku darba jomā.

Pirmo reizi projekta laikā ir iespēja pieteikt mācību programmas arī mūžizglītības kompetencēs. To vidū ir tādas kompetences kā valodas, digitālās, uzņēmējdarbības un ilgtspējas kompetence, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence, kultūras izpratne un izpausme, personīgā, sociālā un mācīšanās kompetence, kā arī integrētās kompetences.

Izglītības iestādēm plašākas iespējas

Izglītības iestādes var pieteikt neformālās izglītības un profesionālās pilnveides programmas, kā arī profesionālās tālākizglītības programmas, kuras ļauj iegūt profesiju.

Šajā kārtā izglītības iestādēm ir lielākas iespējas pašām izvēlēties un pieteikt piemērotākās tālākizglītības programmas, ja tās ir kādai no 12 nozarēm atbilstošas kvalifikācijas, kas iekļautas nozares kvalifikāciju struktūrā un atbilst valstī noteiktajām prasībām.

Jaunums ir iespēja piedāvāt apgūt kādu moduli no licencētas un akreditētas modulārās profesionālās izglītības programmas, kura atbilst nozarei un ir iekļauta nozaru kvalifikāciju struktūrā. Šādu atsevišķu moduļu apguve dod iespēju ātri un elastīgi reaģēt uz darba devēju vajadzību pieaugumu pēc specifiskām prasmēm un iemaņām.

Tāpat kā iepriekšējā kārtā, saglabātas prasības izglītības programmu norises vietām. Mācības jāpiedāvā izglītībai piemērotās telpās - Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētās programmu īstenošanas vietās vai neformālās izglītības programmas licencē norādītās īstenošanas vietās.

Plašāka informācija par atlases nosacījumiem un mācību vajadzībām, kā arī cita noderīga informācija pieejama VIAA mājaslapā un informatīvajos semināros izglītības iestādēm, kas notiks 7. un 8. martā.

Mācībās pieaugušajiem iesaistījušies 17 tūkstoši strādājošo

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kuru rezultātā mācības pieaugušajiem uzsākuši 17 191 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 11  tūkstoši izglītošanos jau pabeiguši. Latvijas darbaspēks ir gatavs mācīties mūža garumā, par ko liecina fakts, ka 31% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, kas ir projekta prioritārā mērķauditorija, savukārt 20% - vecumā virs 50 gadiem. Statistika par mācību dalībniekiem 1. un 2. kārtā liecina, ka 59% izglītības ieguvēju ir vīrieši, savukārt puse no visiem mācību dalībniekiem ir ar pamata, vidējo vai profesionālo izglītību.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.