IZM izstrādātajā un valdībā apstiprinātajā politikas plānošanas dokumentā – Izglītības attīstības pamatnostādnēs (IAP) 2014.–2020.gadam – par apakšmērķi izvirzīta resursu pārvaldības efektivitātes uzlabošana, attīstot iestāžu institucionālo izcilību un resursu konsolidāciju, vēsta ziņu portāls TVNET.

Tā sasniegšanai paredzēts izglītības iestāžu tīklu sakārtot laika periodā līdz 2020.gadam, kas ir būtisks uzdevums, ņemot vērā gaidāmo skolēnu skaita samazinājumu demogrāfijas iespaidā vidējā izglītībā 2014.–2020.gadā, norādīja ministrijā.

Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana plānota, veidojot jaunu pieeju iestāžu pakalpojumu piedāvājumam un īstenojot principu "jo mazāks bērns, jo tuvāk skola". Pirmsskolas izglītību plānots nodrošināt maksimāli tuvu dzīvesvietai neatkarīgi no ģeopolitiskiem kritērijiem, sākumskolas izglītību – pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, nodrošinot pakalpojumu pieejamību vietējas nozīmes autoceļu tuvumā, šajā izglītības posmā būtiski izvērtēt arī pirmsskolas izglītības integrāciju šajās iestādēs.

Vispārējā vidējā izglītība pamatā tiks koncentrēta reģionālas nozīmes pilsētās un novadu centros.

Vienlaikus IZM uzsvēra, ka mazo lauku skolu tīkla optimizācija netiek izcelta kā atsevišķs skolu tīkla efektivitātes uzlabošanas pasākums un tā norisināsies kopējās Latvijas skolu tīkla optimizācijas ietvaros.