Pēc piketa dalībnieku uzklausīšanas viņa pie pedagogiem vērsās ar aicinājumu: “Jauno pedagogu atalgojuma modeļa izveide un pārmaiņas nozarē ir veicamas ciešā sadarbībā ar pedagogiem un arodbiedrību, tādēļ aicinu skolotājus un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību konstruktīvi un aktīvi piedalīties šajos procesos, prasot ne tikai algu palielinājumu, bet arī izmaiņas sistēmā, algu aprēķināšanas principos un izglītības kvalitātes uzlabošanā,.”

Izglītības un zinātnes ministre piedalījās arī Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces organizētājā tikšanās reizē ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvjiem, lai pārrunātu pedagogu atalgojuma jautājumus un nozares reformas, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Laura Zaharova.

Pēc sarunas ar protesta akcijas organizatoriem Mārīte Seile devās pie skolotājiem, lai uzklausītu viņu viedokļus. Pedagogu prasības bija daudzveidīgas.

“Pedagogu atalgojums ir viena no manām prioritātēm. Mums jāturpina konstruktīvs dialogs, lai, intensīvi strādājot pie jaunā pedagogu atalgojuma modeļa, iesniegtu valdībai pamatotu finansējuma pieprasījumu - 12 miljoni eiro modeļa ieviešanai no 2015. gada 1. septembra,” uzver ministre.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumiem līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, lai izveidotu caurskatāmu atalgojuma aprēķina metodiku, tādējādi ļaujot efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai 2015.gadā saņemtu papildu finansējumu skolotāju atalgojumam.