Tāpat IZM vajadzētu iestāties par, nevis pret pozīcijā, teikts Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) pieņemtajā rezolūcijā.

Asociācija ir iepazinusies ar IZM informāciju par pedagogu jaunā atalgojuma modeļa izstrādes un aprobācijas procesa norisi un tai ir radušās vairākas neskaidrības, sacījusi LIVA prezidente Ilze Kalniņa.

LIVA aicina IZM, veidojot jauno pedagogu atalgojuma modeli, pamatot līdzšinējā modeļa nepilnības un akcentēt priekšrocības, un precīzi definēt jaunā modeļa ieviešanas mērķi, finansējuma avotus, garantijas un pedagogu ieguvumus.

Lai jauno modeli sekmīgi ieviestu, LIVA aicina IZM, izmantojot aprobācijā iegūto informāciju, apzināt, izvērtēt un atklāt jaunā pedagogu atalgojuma modeļa potenciālos riskus dažāda tipa skolās, ko rada nesakārtots skolu tīkls, nepietiekams pedagogu skaits kādā mācību priekšmetā, atalgojuma samazināšanās u.c., un rīkoties, lai šos riskus novērstu vai samazinātu, informē ziņu aģentūra LETA.

LIVA aicina informēt, kādi būs noteikumi, piešķirot kopējo finansējumu izglītības iestādei. "Vai būs uz konkrētu skolēnu skaitu noteikta summa, vai skolām būs iespējams, piemēram, pierādīt, ka konkrētam mācību gadam nepieciešamas 1,5 pedagoģiskās likmes vairāk," vaicā LIVA.

Organizācija esot gatava kļūt par IZM sabiedroto šajā procesā tikai tad, "ja IZM atklāti runā ar izglītības iestāžu vadītājiem, izvērtējot kā šī procesa ieguvumus, tā arī riskus un zaudējumus".

"Uzskatām, ka jauno modeli pēc būtības ieviest varēs tikai tad, ja tas nepasliktinās pedagogu, kaut arī daļas, sociāli ekonomisko stāvokli un to akceptēs nozarē strādājošie pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji," teikts LIVA rezolūcijā.