PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

8946.jpeg
Foto: halfpoint / 123RF
Nākamajā nedēļā, 16.septembrī, notiks Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) paplašinātās valdes sēde. 

Tās laikā plānots apspriest pedagogu darba samaksas jauno modeli.

Kā liecina informācija LIVA mājaslapā, sēdē tiks uzklausīts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kā arī sociālo partneru viedoklis un pozīcija. Sēdē piedalīsies pārstāvji no IZM, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, kā arī Latvijas pašvaldību savienības. Tāpat plānots runāt par LIVA darbību un paveikto vasaras periodā.

Sēde plkst.11 notiks Tomsona ielā 37, Rīgā.

Pedagogu darba samaksas jauno modeli izstrādā, lai risinātu daudzas pašreizējā kārtībā konstatētas problēmas. Paredzēts, ka modelis vienkāršos un sistematizēs pašreizējo pedagogu darba samaksas un dotāciju piešķiršanas kārtību. Algu pieaugums tiek solīts 70% pedagogu.

Jaunais atalgojuma modelis tiks balstīts uz pieciem galvenajiem elementiem. Pirmais no tiem ir precīzāks skolēnu izglītošanai nepieciešamo stundu skaits. IZM uzsver, ka jaunais modelis precīzāk aprēķina nepieciešamo mācību stundu skaitu un programmu koeficienti un stundu skaits tiek pielāgots mācību programmām, informē ziņu aģentūra LETA.

Otrais elements ir skolēnu un skolotāju skaita proporcija, kas tiek aprēķināta atkarībā no skolēnu skaita skolā. Šajā posmā tiek aprēķināts, cik pedagogu amata vienības, kas katra ir 36 darba stundas nedēļā, nepieciešamas skolai atkarībā no skolēnu skaita un mācību programmām.

Trešais elements ir noteikta 36 darba stundu nedēļa. Šajā gadījumā tiktu būtiski mainīta izpratne par pedagoga darba pienākumiem. Lai mazinātu skolotāja darba fragmentāciju un iekļautu apmaksātajā darba laikā visus pedagogu pienākumus, jaunais modelis ir balstīts uz 36 stundu darba nedēļu. Šajā laikā iekļautas gan mācību stundas, gan individuālais darbs un darbs ar vecākiem, gan līdzdalība skolas attīstībā. Darbs tiks plānots gada griezumā. Atbilstoši darba likumdošanai pedagogs pie viena darba devēja var strādāt līdz 40 stundām nedēļā.

Nākamais elements ir mēneša atalgojuma noteikšana atkarībā no vidējā klases lieluma skolā vai skolas lieluma. Vispārizglītojošo skolu skolotājiem alga tiek noteikta atkarībā no vidējā klases lieluma skolā. Atbilstoši vidējam bērnu skaitam grupā noteikts arī pirmsskolas pedagogu atalgojums. Savukārt citu pedagogu amatalgas ir atkarīgas no skolas lieluma vai ir fiksētas.

Pēdējais elements ir lielāks skolēniem pieejamais atbalsta personāla skaits. Jaunais modelis paredz palielināt finansējumu skolu psihologiem, logopēdiem, karjeras pedagogiem un bibliotekāriem. Finansējums atbalsta personālam tiek piešķirts pašvaldībām, vadoties pēc skolēnu skaita to skolās.

Izglītības ministre Mārīte Seile iepriekš informēja, ka jaunā atalgojuma modeļa ieviešanai nepieciešams papildu finansējums - vairāk par 10 miljoniem eiro nākamā gada četriem mēnešiem, bet 2017.gadā - aptuveni 30 miljoni eiro. Tāpat nepieciešams finansējums no pašvaldību budžetiem.