Ministrs pauda, ka ar A.Ekstrēmi pārrunāti galvenie izaicinājumi profesionālajā izglītībā, kā arī mūžizglītībā un tālākizglītībā. Abu valstu ministri bija vienisprātis, ka profesionālā izglītība spēj nodrošināt darba tirgum nepieciešamās prasmes, taču vēl aizvien ir jāstrādā pie tā, lai celtu profesionālajā izglītībā iesaistīto jauniešu proporciju.

"Mums ir daudz tematu, par ko apmainīties ar domām. Uzdevām viens otram pa vienam mājasdarbam - gaidīs viens otra zvanu, kad būs izpildīts mājasdarbs," teica K.Šadurskis, piebilstot, ka profesionālās izglītības prestiža veicināšanai ir jābūt svarīgam visas Eiropas mērķim.

A.Ekstrēme atzina, ka ir ļoti būtiski domāt par profesionālās izglītības pievilcību jauniešu vidū, taču nedrīkst aizmirst arī par pieaugušo iesaisti mūžizglītībā, tādējādi veicinot cilvēku spēju sekmīgi iesaistīties darba tirgū, pirms tam apgūstot darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas. "Darba tirgū pēc tā ir liels pieprasījums," piebilda A.Ekstrēme.

"Divām valstīm ir daudz ko mācīties vienai no otras. Latvija ar Zviedriju ir labi kaimiņi, un mums ir ko mācīties abpusēji," secināja A.Ekstrēme.

K.Šadurskis piebilda, ka Latvijai būtu jāņem piemērs no darba devēju, valdības un sabiedrības sadarbības nodarbinātības jautājumos Zviedrijā, atzīstot, ka tur esošā kārtība veicina problēmjautājumu risināšanu un attīstību.