PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

adult-casual-device-1288488.jpg
Foto: Pexels
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi jaunu augstākās izglītības licencēšanas un akreditācijas kārtību, kas paredz visu studiju virzienu sistēmisku izvērtējumu, sniedzot individuālu vērtējumu katrai studiju programmai.

Jaunais regulējums sekmēs Latvijas augstākās izglītības izcilību un kvalitāti, nodrošinot tās starptautisko konkurētspēju.

Saeima 2018.gada 21.jūnijā, pieņēma grozījumus Augstskolu likumā, kas precizē ar studiju programmu licencēšanu, studiju virzienu atvēršanu un ar studiju virzienu akreditāciju saistītus jautājumus. Jaunā kārtība uzlabos studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un veicinās izcilību. Latvijas mērķis ir sekmēt, lai studiju kvalitātes novērtēšana notiek pēc starptautiskiem standartiem. Akreditācijas procesu nodrošināšana pēc augstākajiem standartiem, ne tikai cels studiju kvalitāti studējošajiem, bet arī nozīmīga augstākās izglītības reputācijas un eksportspējas veicināšanai. Mērķis ir veidot tādus nosacījumus, lai mūsu vadošās valsts augstskolas starptautiskajos reitingos būtu starp top 500 universitātēm.

Valdība otrdien, 2018.gada 11. decembrī, apstiprināja IZM izstrādātos Ministru kabineta noteikumu projektus “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”, “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” un “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”, kuri sagatavoti saskaņā ar Saeimas apstiprinātajām Augstskolu likuma izmaiņām.

Lēmumu par studiju programmu licencēšanu vai virziena akreditāciju pieņems Studiju kvalitātes komisija. Noteikumi nosaka, ka augstskolas turpmāk varēs izvēlēties studiju virzienu novērtēšanas aģentūru. Studiju virzienu novērtēšanu veiks Akadēmiskās informācijas centrs vai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļauta kvalitātes nodrošināšanas aģentūra pēc augstskolas vai koledžas izvēles. Lēmumu par jauna studiju virziena atvēršanu pieņems dibinātājs. Valsts dibināto augstskolu gadījumā arī turpmāk lēmumu pieņems Ministru kabinets.

Augstākās izglītības sistēmas efektivitāte ir izšķirošs Latvijas konkurētspējas faktors. Atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam IZM turpina īstenot uzsāktās reformas augstākās izglītības jomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, ko īsteno efektīvi pārvaldītas institūcijas ar konsolidētiem resursiem.

Izmaiņas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.