PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

david-kennedy-374966-unsplash.jpg
Foto: Unsplash
Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, kā arī augstskolu noslēguma darbi būtu jāļauj kārtot jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, kādā tiek īstenota studiju programma, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iesniegtie priekšlikumi grozījumiem Izglītības likumā.

IZM piedāvā noteikt, ka profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami tajā ES oficiālajā valodā, kādā tiek īstenota konkrētā izglītības programma, vai valsts valodā, ja konkrētā izglītības programma netiek īstenota kādā no ES oficiālajām valodām. Tāpat bakalaura, maģistra un doktora grāda ieguvei nepieciešami darbi un diplomdarbi varētu būt izstrādājami un aizstāvami tajā ES oficiālajā valodā, kāda tiek īstenota konkrētā studiju programma, vai valsts valodā, ja konkrētā studiju programma netiek īstenota kādā no ES oficiālajām valodām.

IZM skaidroja, ka Latvijas Nacionālās attīstības plāns (NAP) 2014.-2020.gadam paredz, ka Latvijā ir starptautiski konkurētspējīgas augstskolas, kurās strādā starptautiski novērtēts un kvalificēts akadēmiskais personāls. Augstākā izglītība kļuvusi par plaši pieprasītu Latvijas eksporta pakalpojumu, un studiju programmas tiek nodrošinātas saskaņā ar Latvijas kā nacionālas valsts valodas politiku - galvenokārt latviešu valodā un kādā no ES oficiālajām valodām, informē aģentūra LETA.

Latvijas augstskolu absolventi ir konkurētspējīgi gan vietējā darba tirgū, gan ārvalstīs. Tāpat augstskolās būtiski pieaudzis to absolventu skaits, kas savu karjeru turpina zinātnē Latvijā, piebilda IZM.

Ņemot vērā NAP noteikto, lai dotu iespēju augstskolām un koledžām īstenot studiju programmas kādā no ES oficiālajām valodām un līdz ar to arī noslēguma darbus sagatavot, aizstāvēt un kārtot attiecīgajā ES oficiālajā valodā, ir izstrādāts priekšlikums par to, ka noslēguma darbus var sagatavot, aizstāvēt un kārtot valsts valodā vai tajā ES oficiālajā valodā, kādā tiek īstenota studiju programma.

IZM priekšlikumi grozījumiem Izglītības likumā iesniegti likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajam lasījumam.