PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

Izsludināta pieteikšanās jauniešiem izglītības kursā “Aizstāvības akadēmija”
Izsludināta pieteikšanās jauniešiem izglītības kursā “Aizstāvības akadēmija”
Foto: Pasaules Dabas Fonds
Pasaules Dabas Fonds izsludina pieteikšanos jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem neformālās izglītības kursā “Aizstāvības akadēmija”. Tas ir teorētisku un praktisku nodarbību kurss, kurā 20 jaunieši no visas Latvijas sadarbībā ar mentoriem, nozares ekspertiem un sabiedrībā zināmām personām attīstīs prasmes savas nākotnes interešu aizstāvībai, līdzdarbojoties klimata un dabas krīžu mazināšanā.

Pilsoniskā līdzdalība ir neatņemama vides aizsardzības sastāvdaļa. Vides interešu aizstāvības prasmes jauniešiem aktualizējas mirklī, kad sabiedrībā arvien plašāk attīstās diskusijas par vides jautājumiem, kurās mijās dažādi iegūta informācija un secinājumi, kas nonāk pretrunās ar klimata un vides zinātnes rekomendācijām dabas, ekonomisko un sociālo sistēmu attīstībai nākotnē. Pieņemot lēmumus, kuri nav balstīti zinātniski pamatotos datos un faktos, vides izmaiņas var būt katastrofālas, un šīs izmaiņas visvairāk ietekmēs tieši nākamās paaudzes.

“Ieguvu prasmes, zināšanas un drosmi - drosmi debatēt, diskutēt, jautāt un piedalīties. Iedvesmu cīnīties par problēmu risinājumiem un par nākotni, kādu es vēlos redzēt. Iegūtās prasmes un zināšanas noder ikdienā, kad to pat apzināti nepielietoju. Pieredze noder jau tagad, un noderēs arī nākotnes karjerā - par to esmu pārliecināta,” saka “Aizstāvības akadēmijas” 2021. mācību gada absolvente Anete Andersone, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolniece.

Apmācību kurss “Aizstāvības akadēmija” izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju "Quo Tu Domā". Tajā ietvertas 6 teorētiskas un praktiskas nodarbības. Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, komunikācijas nozīmi, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju izkopšanas debatēm.

Kursa noslēgumā dalībnieki izstrādās kursa darbus – pilsoniskās līdzdalības aktivitātes vides interešu aizstāvībā. “Aizstāvības akadēmijas” absolventi atkārtoti tiksies Vasaras skolā.

Pieteikšanās kursā “Aizstāvības akadēmija” notiks no 2021. gada 22. novembra līdz 27. decembrim, aizpildot elektronisko anketu. Mācību kursa programma un papildu informācija šeit.

Dalība “Aizstāvības akadēmijā” ir bezmaksas. Tāpat tiks segti dalībnieku izdevumi, kas saistīti ar ēdināšanu un transportu kursa laikā. Mācības notiks klātienē vai attālināti atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī.

“Aizstāvības akadēmijas” 2021. gada absolventu vidējais vērtējums par mācību kursu ir 8.8 balles. Absolventu zināšanas par demokrātiju un ieinteresētība interešu aizstāvībā ir pieaugusi vidēji par 20%. Savukārt lielākās izmaiņas pēc kursa absolvēšanas ir notikušas jauniešu attieksmē par personīgajām iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts līmenī saistībā ar vides un dabas jautājumiem.

Apmācību kurss Aizstāvības akadēmija jau otro gadu tiek īstenots projektā “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstītu prasmes, kuras nepieciešamas pilsoniski aktīvai personībai.

Projektu ”Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu šeit.