Pilsoniskā līdzdalība ir neatņemama vides aizsardzības sastāvdaļa. Vides interešu aizstāvības prasmes jauniešiem aktualizējas mirklī, kad sabiedrībā arvien plašāk attīstās diskusijas par vides jautājumiem, kurās mijās dažādi iegūta informācija un secinājumi, kas nonāk pretrunās ar klimata un vides zinātnes rekomendācijām dabas, ekonomisko un sociālo sistēmu attīstībai nākotnē. Pieņemot lēmumus, kuri nav balstīti zinātniski pamatotos datos un faktos, vides izmaiņas var būt katastrofālas, un šīs izmaiņas visvairāk ietekmēs tieši nākamās paaudzes.

Aizstāvības akadēmijas 2022. mācību gada absolvents Rūdolfs Kivlenieks: “Aizstāvības akadēmija ir lieliska vieta, kur iegūt zināšanas un prasmes, kā arī iepazīties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, ar kuriem kopā šīs zināšanas un prasmes pielietot ar vidi un klimatu saistītās aktivitātēs.”

Apmācību kurss Aizstāvības akadēmija izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju Quo Tu Domā. Tajā ietvertas 6 teorētiskas un praktiskas nodarbības. Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, komunikācijas nozīmi, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju izkopšanas debatēm.

Kursa noslēgumā dalībnieki izstrādās kursa darbus – pilsoniskās līdzdalības aktivitātes vides interešu aizstāvībā. Šogad labākās iniciatīvas saņems projekta atbalstītāja – dabīgās kosmētikas zīmola ¬ MÁDARA –  finansiālu atbalstu iniciatīvu īstenošanai.

“Ilgtspējība vienmēr ir bijusi viena no MÁDARA galvenajām pamatvērtībām. Mēs ticam, ka katra cilvēka iniciatīvai šajā jomā ir liels spēks. Mūs uzrunāja Aizstāvības akadēmijas koncepts, kas iedrošina jauniešus aizstāvēt savas nākotnes intereses vides jautājumos un dalīties savās idejās -  kā nosargāt trauslo pasaules skaistumu. Tādēļ,  MÁDARA no bērnu un pieaugošo ādas kopšanas līnijas KIND ieņēmumiem ziedos Pasaules Dabas Fonda projekta Aizstāvības akadēmijas realizācijai,” stāsta Lotte Tisenkopfa-Iltnere, MÁDARA dibinātāja.

Pieteikšanās kursā Aizstāvības akadēmija notiks no 2022. gada 28. novembra līdz 28. decembrim, aizpildot elektronisko anketu.

Mācību kursa programma un papildu informācija šeit.

Dalība Aizstāvības akadēmijā ir bezmaksas. Tāpat tiks segti dalībnieku izdevumi, kas saistīti ar ēdināšanu un transportu kursa laikā. Mācības notiks katru otro sestdienu, sākot no 2023. gada janvāra, gan klātienē, gan arī attālināti.

Apmācību kurss Aizstāvības akadēmija jau trešo gadu īstenots projektā Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstītu prasmes, kuras nepieciešamas pilsoniski aktīvai personībai. Aizstāvības akadēmija ir Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas 2022. gada nacionālais uzvarētājs.