Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt organizācijas, kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, projektu pieteikumus var iesniegt juridiskas personas mācību mobilitāšu īstenošanai, kā arī sadarbībai, kas vērsta uz inovāciju veicināšanu un labās prakses apmaiņu.

Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas VIAA aicina iepazīties ar Erasmus+ programmas 2020. gada konkursa vadlīnijām. Pretendentiem projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē. Veidlapas un instrukcijas to aizpildīšanai pieejamas VIAA mājaslapas sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

Mācību mobilitāte:

•             Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, t.sk. starptautiskā augstākās izglītības iestāžu studentu un personāla mobilitāte – 2020. gada 5. februāris;

•             Erasmus Mundus Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana – 2020. gada 13. februāris.

Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa:

•             Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2020. gada 24. marts;

•             Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības, iniciatīva “Eiropas universitātes” – 2020. gada 26. februāris;

•             Kapacitātes stiprināšana augstākās izglītības jomā - 2020. gada 5. februāris.

Žana Monē (Jean Monnet) programma:

•             Katedras, moduļi, izcilības centri, atbalsts apvienībām, tīkli, projekti – 2020. gada 20. februāris.

VIAA šī gada nogalē un nākamā gada sākumā organizēs seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības jomā.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu un 2020. gada projektu pieteikumu konkursu pieejama EK mājaslapā un VIAA mājaslapā. Papildu informācija pieejama arī Erasmus+ programmas Latvijas mājaslapā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina ES Erasmus+ programmas ieviešanu.