Jau vairākus gadus ar Eiropas Savienības atbalstu tiek plānots sakārtot pirmsskolas izglītības iestādes (PII) "Zīlīte" ēku Vandzenes pagastā. Daļēji izstrādāta tehniskā dokumentācija, bet izstrādes procesā ir secināts, ka uzbūvēt jaunu bērnudārzu, iespējams, būtu finansiāli un ekonomiski izdevīgāk, nekā ieguldīt naudu pašreizējās ēkas atjaunošanā. Patlaban ēka atrodas uz privātīpašnieka zemes, tai nav drošas piekļuves un arī rotaļu zona ir novecojusi, turklāt pēc pirmajām aplēsēm izmaksas esošās ēkas atjaunošanai ir 1478 eiro kvadrātmetrā, bet jaunas ēkas izmaksas varētu būt ap 1277 eiro kvadrātmetrā, aģentūru LETA informēja novada pašvaldības pārstāve Inita Fedko..

Tehniskās dokumentācijas izstrādātāji iesaka septembrī veikt tehnisko apsekošanu, jo pastāv iespēja atjaunošanas laikā atklāties neparedzētiem darbiem, kas nozīmētu papildu izmaksas, skaidroja Fedko. Līdz šim par projekta izstrādi samaksāti 20 317 eiro, tomēr speciālisti brīdina - pastāv risks, ka sākotnēji paredzētie darbi neatrisinās visas PII "Zīlīte" problēmas.

Iespējamais risinājums, ko, izvērtējot apstākļus, ieteikusi Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa, ir izstrādāto Sabiles bērnudārza "Vīnodziņa" projektu adaptēt Vandzenes apstākļiem un celt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi.

Lai izvērtētu Talsu novadam ekonomiski izdevīgāko risinājumu, saglabājot Vandzenes pagasta bērniem iespēju izglītoties sakoptā un drošā vidē, izveidota darba grupa, kuras vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors. Darba grupai jāsalīdzina un jāizvērtē izmaksas esošās ēkas pārbūvei un jaunas ēkas būvniecībai, jāizvērtē laika grafiks abiem risinājumiem, jāizskata tehniskās iespējas jaunas ēkas būvniecībai, jāsagatavo galvenie rādītāji iespējamajam projektēšanas uzdevumam un jāveic risinājumu salīdzinošais izvērtējums.

Darba grupai līdz 3.septembra Tautsaimniecības komitejas sēdei jāsagatavo ziņojums un izvēlētā risinājuma īstenošanai nepieciešamais domes lēmuma projekts.