IZM informē, ka pedagogu darba samaksa pēdējo gadu laikā tiek paaugstināta saskaņā ar indikatīvo pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Grafiks paredz, ka no šā gada 1.septembra pedagogu zemākā mēneša darba algas likme tiek palielināta no 790 līdz 830 eiro, un tam nepieciešamais finansējums ir iekļauts 2021. gadam un turpmākajiem gadiem apstiprinātajā valsts pamatbudžeta izdevumu bāzē.

Savukārt pirmsskolas izglītības pedagogiem zemākās darba algas paaugstinājums no 2021. gada septembra ir straujāks, sasniedzot 872 eiro par likmi. Nodrošinot 10,4% palielinājumu, tiks mazināta nevienlīdzība darba samaksā starp pirmskolas izglītības skolotāju darba samaksu un pārējo izglītības pakāpju un izglītības veidu skolotājiem.

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.