PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

8081.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Aktualizējot datorikas prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, no nākamā mācību gada skolām piedāvā uzsākt piecu datorikas mācību programmu pilotprojektu. 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) izstrādātās pilotprojekta programmas paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni, informē ziņu aģentūra LETA.

Viena no tām paredzēta skolēniem, kuri mācās 1.- 9.klasē skolās, kas realizē pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmeta programmu. Šajā gadījumā atsevišķi būtu aprobējamas 1.-3., 4.-6., 7.-9.klašu grupas.

Tāpat būtu mācību programma integrētai datorikas jautājumu apguvei 1.-3.klasei, 4.-6.klasei, 7.-9.klasei. Vēl būtu iespējams aprobēt mācību programmu padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei - skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem.

VISC aicina izglītības iestādes izvērtēt savas iespējas un piedalīties vienas vai vairāku izstrādāto programmu aprobācijā, tostarp izglītības iestādei kopā ar pašvaldību izvērtējot savas tehniskās un finansiālās iespējas.

Izglītības iestādes, kas izlēmušas piedalīties aprobācijas procesā, VISC lūdz līdz 2015.gada 15.maijam informēt par savu izvēli, atsūtot rakstisku apliecinājumu, tostarp precīzi norādot, kuras programmas tiks aprobētas.