Jēkabpils vakara vidusskolas vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu īstenošana tiks nodota 2.vidusskolai. Tāpat 2.vidusskola pārņems darba tiesiskās attiecības ar vakara vidusskolas pedagoģisko un tehnisko personālu.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis informēja, ka šāds lēmums pieņemts atbilstoši apstiprinātajai pilsētas izglītības iestāžu koncepcijai un Ministru kabineta noteikumiem. Vakara vidusskolas audzēkņi varēs turpināt mācības Jēkabpils 2.vidusskolā, tāpat pedagogiem tiks nodrošinātas darba slodzes, informē aģentūra LETA.

Šo mācību gadu Jēkabpils vakara vidusskola pabeigs vēl Palejas ielā 32, bet ar jauno mācību gadu 1.septembrī sāks mācības Jēkabpils 2.vidusskolā.