PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

5873.jpeg
Foto: 123RF Stock Photo
Darba grupa, kurā strādājuši Jelgavas skolu direktori un Izglītības pārvaldes speciālisti, vienojusies apvienot 6.vidusskolu un 2.pamatskolu, vidusskolas telpās Pārlielupē veidojot pamatskolu, pret ko iebilduši pamtskloēnu vecāki, informēja pilsētas pašvaldībā.

Darba grupā iesaistījās visu 13 Jelgavas pašvaldības vispārizglītojošo skolu, kā arī profesionālās skolas vadītāji. 12 izglītības iestāžu direktori ir vienojušies par vienu skolu tīkla attīstības plānu - Amatu vidusskolai tiek pievienota Vakara (maiņu) vidusskola, 3.sākumskola pakāpeniski kļūst par pamatskolu, 2.pamatskola tiek apvienota ar 6.vidusskolu, veidojot pamatskolu Pārlielupē, bet Spīdolas Valsts ģimnāzija turpina darbu Sarmas ielā 2, 2.pamatskolas telpās.

Kaut arī 2.pamatskolas vadība neiebilst pret Vakara (maiņu) vidusskolas reorganizāciju un pārmaiņām 3.sākumskolā, tā nepiekrīt savas skolas reorganizācijai, tādējādi pieņemto dokumentu neatbalsta viens no 13 izglītības iestāžu vadītājiem.

Vismazāk diskusiju skolu direktoriem bija par piedāvātajām izmaiņām 3.sākumskolā, kuru paredzēts pakāpeniski pārveidot par pamatskolu. Skolu direktori piedāvā sākumskolas reorganizāciju veikt jau līdz šā gada jūlijam, un tas nozīmē, ka līdz ar šī mācību gada beigām skola maina nosaukumu un kļūst par Jelgavas Centra pamatskolu. Vasarā skolā sāks uzņemt audzēkņus 7.klasē, bet vēl pēc trim mācību gadiem šajā izglītības iestādē jau būs pirmais 9.klases izlaidums.

Vienlaikus ar šīm pārmaiņām skolu direktori piedāvā mainīt Jelgavas 4.sākumskolas nosaukumu. Ņemot vērā, ka pēc 3.sākumskolas reorganizācijas 4.sākumskola būtu vienīgā sākumskola pilsētā, to paredzēts nosaukt par Jelgavas sākumskolu, informē aģentūra LETA.

Tāpat paredzēts, ka jau līdz jūlijam Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola ir jāreorganizē un no nākamā mācību gada 1.septembra visi skolas audzēkņi mācības turpina Jelgavas Amatu vidusskolā, kas piedāvās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas vakara vai neklātienes formā.

Divu nedēļu laikā, kopš prezentēta izglītības attīstības stratēģija, visvairāk diskusiju bijis par pilsētas mazākumtautību skolu - 6.vidusskolas, 2.pamatskolas un 5.vidusskolas - turpmāko darbību. Pašvaldībā apgalvoja, ka skolu direktoru vairākumam nav šaubu par to, kāds būtu efektīvākais un ilgtspējīgākais attīstības variants pilsētas mazākumtautību skolām, ņemot vērā pieprasījumu pēc mācībām šajās izglītības programmās. Izņemot 2.pamatskolas vadību, visi atbalstījuši variantu, kas paredz saglabāt mazākumtautību izglītības programmas abās pilsētas daļās - gan Pārlielupē, gan centrā.

Paredzēts, ka 2.pamatskola un 6.vidusskola tiek apvienotas pēc šī mācību gada beigām, taču katra vecāka ziņā būs izvēlēties, kurā izglītības iestādē bērns turpinās izglītības iegūšanu. Lai maksimāli atvieglotu pārmaiņas 2.pamatskolas mazāko klašu audzēkņiem un nodrošinātu skolu tuvāk dzīvesvietai, paredzēts, ka 5.vidusskola būs gatava uzņemt visus 1.-3.klašu skolēnus kopā ar katras klases skolotāju. Tāpat skolas nākamā mācību gada 9.klašu audzēkņiem tiks piedāvāts izvēlēties 5. vai 6.vidusskolu un pāriet uz to kopā ar visu klasi un klases audzinātāju. Savukārt šī brīža 6. un 7.klašu skolēniem tiks nodrošināta iespēja mācīties tajā pašā ēkā, pievienojoties Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai, kas pēc skolas reorganizācijas pārcelsies uz ēku Sarmas ielā 2. Vienlaikus ir iespēja izvēlēties kādu citu pilsētas skolu. Nākamā skola ģimenei būtu jāizvēlas līdz aprīļa beigām.

Tāpat pārmaiņas skars 6. vidusskolu, kas ne tikai būs gatava uzņemt 2. pamatskolas audzēkņus, bet arī pakāpeniski kļūs par pamatskolu. No nākamā mācību gada paredzēts skolā neuzņemt 10.klases skolēnus, bet 11. un 12.klašu audzēkņiem tiks saglabāta iespēja vidusskolu pabeigt savā mācību iestādē. Šāds priekšlikums izvērtēts, ņemot vērā to, ka 6. vidusskolā ir vidējās profesionālās izglītības programmas, ko vidusskolēniem nevar piedāvāt 5.vidusskola.

Skolu tīkla attīstības plāns paredz arī, ka Spīdolas Valsts ģimnāzija šajā vasarā pārceļas uz ēku Sarmas ielā 2 un nodrošina iespēju tajā mācīties 2.pamatskolas 6. un 7.klašu audzēkņiem, kuri to vēlēsies. Mācības notiks latviešu valodā. Savukārt perspektīvā Spīdolas Valsts ģimnāzija kļūst par pilna cikla ģimnāziju, uzņemot audzēkņus 1. klasē. Lai gan izglītības attīstības stratēģijas piedāvājumā bija paredzēts skolēnus 1.klasē uzņemt līdz ar skolas ēkas maiņu, mācību iestāžu direktori piedāvājuši šo soli nesasteigt un ieviest vienlaikus ar vēl vienu jauninājumu - iespēju apgūt starptautiskā bakalaurāta programmu.

Pašlaik izglītības iestāžu vadītāju un Izglītības pārvaldes piedāvātais plāns ir iesniegts pašvaldībā un notiek klātienes tikšanās ar skolēnu vecākiem un skolotājiem. Savukārt pašvaldība gatavos lēmumprojektu par pilsētas skolu tīkla attīstību, kas būs jāskata Jelgavas domes deputātiem - vispirms februāra domes komiteju sēdēs, bet gala lēmums būs jāpieņem Jelgavas domes sēdē 28. februārī.

Jau vēstīts, ka SIA "Dynamic University" izstrādātā stratēģija paredz divus Jelgavas izglītības iestāžu attīstības scenārijus, taču abos aprakstītas pārmaiņas mazākumtautību 6.vidusskolā, kas tiek reorganizēta vai apvienota ar 2.pamatskolu, kas arī ir mazākumtautību izglītības iestāde. Proti, scenārijā "A" ieplānots, ka vidusskola tiek reorganizēta, bet abas pārējās mazākumtautību skolas - 2.pamatskola un 5.vidusskola - turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu. Šajā gadījumā uz reorganizētās skolas telpām Pārlielupē, Loka maģistrālē, pārceļas Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, kurai trūkst telpu.

Savukārt scenārijs "B" paredz, ka 2.pamatskola un 6.vidusskola tiek apvienotas, izveidojot Pārlielupes pamatskolu Lielupes labajā krastā, Loka maģistrālē, bet kreisajā krastā, palielinot izglītojamo skaitu, darbu turpina 5.vidusskola. Ja tiek lemts par šādu scenāriju, Spīdolas ģimnāzija pārceļas uz telpām Sarmas ielā 2, kur pašlaik darbojas 2.pamatskola. Tāpat, īstenojot šo plānu, jaunveidojamai pamatskolas būs jāpaplašina arī pirmsskolas izglītības pakalpojumi.

Abi stratēģijas scenāriji paredz arī Jelgavas vakara (maiņu) vidusskolas reorganizāciju, un plānots, ka vakara (maiņu) programmas turpmāk īstenos Jelgavas Amatu vidusskola. Tāpat iecerēts, ka Jelgavas 3.sākumskola pakāpeniski kļūs par pamatskolu.

Vecāki uzskata, ka iecerētā Jelgavas 2.pamatskolas pārcelšana uz pašreizējās Jelgavas 6.vidusskolas telpām otrā pilsētas malā būtiski sarežģī skolēnu nokļūšana mācību iestādē.

"Mans dēls šajā mācību gadā sāka mācības 1.klasē. Dzīvojam pilsētas centrā, un uz 2.pamatskolu varam aiziet kājām. Ja mācību iestādi pārcels uz Pārlielupi, tur varēsim nokļūt, tikai braucot ar diviem sabiedriskā autobusa maršrutiem," pastāstīja viens no vecākiem.

Tiekoties ar pašvaldības un Izglītības pārvaldes vadību, skolēnu vecāki pauda vēlmi saglabāt Jelgavas 2.pamatskolu, savukārt pašvaldības pārstāvji norādīja, ka ekspertu izstrādātā pilsētas izglītības stratēģija 2019.- 2025.gadam ir vērsta uz izglītības kvalitātes paaugstināšanu, tādēļ ir nepieciešama arī skolu tīkla reorganizācija.