Lai stimulētu jauniešus izvēlēties mācīties profesionālās izglītības iestādēs, būtu jāuzsver pašu jauniešu ieguvumi, proti, tas, ka, apgūstot noteiktu profesiju, jauniešiem būs vieglāk iekļūt darba tirgū. Tā diskusijā par profesionālās izglītības pievilcību jauniešu vidū vakar uzsvēra nozares pārstāvji, informē ziņu aģentūra LETA.

Diskusijā tika uzsvērts, ka profesionālās izglītības mācību process veido cilvēkkapitālu, kas nodrošina iegūtās kvalifikācijas labāku realizāciju darba tirgū un ļauj optimāli funkcionēt savas profesionālās dzīves dažādās jomās.

Runājot par veidiem, kā motivēt jauniešus izvēlēties profesionālo izglītību, vairākkārtēji uzsvērta nepieciešamība pēc darba devēju iesaistes, kas jauniešiem dotu pārliecību par praktisko iemaņu iegūšanu un pieredzi, kas ļaus iekļauties darba tirgū.

Tāpat secināts, ka patlaban esošo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu tēls ir mainījies, un šie jaunieši ir motivēti iegūt iemaņas, un tāpēc viņi vēlas zināt gan par iespējām mācīties, gan par iespējām nākotnē. Šo aspektu sakarā izteikti piedāvājumi veicināt profesionālās izglītības popularizēšanas pasākumus jau pamatskolas vecuma jauniešu vidū, lai jau laicīgi informētu par iespējām iegūt profesionālo izglītību.

Tika arī izteikta ideja skolēniem nodrošināt karjeras konsultantus, kuri dotu padomus par iespējami labākajām profesijas izvēlēm katram konkrētajam jaunietim. Tāpat būtu jāorganizē pasākumi, kuros jaunieši varētu "izmēģināt sev interesējošo profesiju". To varētu nodrošināt, piemēram, atvērto durvju dienās vai citos līdzīgos pasākumos.